ČSN EN ISO 12706 (015005) Aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie

ČSN EN ISO 12706 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Terminologie
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma je část ze série norem, které definují základní terminologii pro metody používané při nedestruktivním zkoušení.
Zkoušení kapilární metodou je založeno na využití charakteristických vlastností fázových rozhraní a jevů, označovaných jako kapilární jevy nebo kapilární vlastnosti kapalin. Vlastní princip kapilárních metod spočívá ve využití vzlínavosti a smáčivosti vhodných kapalin (penetrantů), jejich barevnosti nebo fluorescence. Kapilárními metodami lze zjišťovat pouze vady vyúsťující na povrch tak, že do nich tato kapalina (penetrant) může vniknout. Nelze jimi zjišťovat vnitřní vady materiálu.
Tato norma definuje termíny, které se specificky vztahují a používají při nedestruktivním zkoušení kapilárními metodami.

Označení ČSN EN ISO 12706 (015005)
Katalogové číslo 86112
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 6. 2010
Datum účinnosti 1. 7. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963861128
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 12706 (015005) z června 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 3452-1 (015018)
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady

ČSN EN ISO 9712 (015004)
Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

ČSN EN ISO 23277 (051176)
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti