ČSN EN ISO 20769-1 (015011) Aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení

ČSN EN ISO 20769-1 Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením - Část 1: Tangenciální radiografické zkoušení
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument určuje základní techniky filmové a digitální radiografie s cílem umožnit ekonomické získání uspokojivých a opakovatelných výsledků. Tyto techniky jsou založeny na obecně uznávané praxi a základní teorii předmětu.
Tento dokument se vztahuje na radiografické zkoušení ocelových potrubí zaměřené na vady způsobené provozem, jako jsou důlková koroze, obecná (rovnoměrná) koroze a eroze. Kromě obvyklého významu se pod používaným v tomto dokumentu termínem "potrubí" rozumí také jiná válcová tělesa, jako jsou trubky, přivaděče, kotlové bubny a tlakové nádoby.
Kontrola svarů pro zjišťování typických vad způsobených svařovacími procesy zde není zahrnuta, avšak je zahrnuta kontrola svarů pro zjišťování vad typu koroze/eroze.
Potrubí mohou být s izolací nebo bez izolace a mohou být posuzována, pokud je podezření na úbytek materiálu v důsledku např. koroze nebo eroze, a to jak na vnitřním, tak na vnějším povrchu.
Tento dokument zahrnuje techniku tangenciálního zkoušení pro detekci a měření úbytku tloušťky stěny se zdrojem umístěným:
a) v rovině osy potrubí; a
b) mimo rovinu osy potrubí, odsazeným od roviny osy potrubí o hodnotu poloměru potrubí.
ISO 20769-2 zahrnuje radiografii přes dvě stěny a je třeba poznamenat, že technika s hodnocením obrazu obou stěn je často kombinována s tangenciální radiografií se zdrojem v rovině osy potrubí.
Tento dokument platí pro tangenciální radiografické zkoušení s použitím průmyslových filmových radiografických technik, počítačové radiografie (CR) a digitálních maticových detektorů (DDA).

Označení ČSN EN ISO 20769-1 (015011)
Katalogové číslo 508258
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 10. 2019
Datum účinnosti 1. 11. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135082582
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 20769-1 (015011) z května 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 20769-2 (015011)
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení koroze a úsad v potrubích rentgenovým a gama zářením - Část 2: Radiografické zkoušení přes dvě stěny