ČSN EN ISO 11699-1 (015032)

Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii

ČSN EN ISO 11699-1 Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je jednou ze série evropských norem pro filmy v průmyslové radiografii.
Účelem této části EN ISO 11699 je stanovení vlastnosti filmových systémů, které se používají v kombinaci se specifikovanými olověnými fóliemi pro průmyslovou radiografii v nedestruktivním zkoušení. Tato část EN ISO 11699 se nepoužívá pro klasifikaci filmů používaných s fluorescenčními fóliemi. Měření filmového systému je pro zjednodušení metody omezeno na zvolenou kvalitu záření. Vlastnosti filmů se mění s energií záření, ale netřídí kvalitu filmového systému.

Označení ČSN EN ISO 11699-1 (015032)
Katalogové číslo 90597
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2012
Datum účinnosti 1. 6. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963905976
Tato norma nahradila ČSN EN 584-1 (015032) z října 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11699-2 (015032)
Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot