TNI CEN/TR 15589 (015004)

Nedestruktivní zkoušení - Pravidla procesu pro schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany podle ustanovení směrnice 97/23/ES

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva poskytuje metodiku pro schvalování pracovníků NDT v souladu s ustanoveními směrnice 97/23/ES, příloha 1, bod 3.1.3.
Ustanovení pravidla 6/13 jsou popsána v tomto dokumentu pro zabezpečení jednotného přístupu a vysokého stupně důvěry při schvalování pracovníků NDT uznanými organizacemi třetí strany RTPO, rozšířeným přijetím kritérií a procesů schvalování uvedených podrobně v tomto dokumentu. Vývojový diagram, který znázorňuje tuto metodiku je uveden v příloze A.

Označení TNI CEN/TR 15589 (015004)
Katalogové číslo 502363
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135023639
Dostupnost skladem (tisk na počkání)