ČSN ISO 20669 (015052)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy

ČSN ISO 20669 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje zkušební techniku pulzních vířivých proudů (PEC), která se používá k měření tloušťky feromagnetických kovových součástí s nebo bez přítomnosti povlaku, izolace a oplechování.
Tento dokument se vztahuje na zkoušení provozních součástí vyrobených z uhlíkové oceli a nízkolegované oceli při teplotě -100 °C až 500 °C (teplota měřená na povrchu kovu). Rozsah tloušťky stěn součástí je od 3 mm do 65 mm a rozsah tloušťky povlaků je od 0 mm do 200 mm. Zkoušené součásti rovněž zahrnují potrubí o průměru větším než 50 mm.
Technika popsaná v tomto dokumentu je citlivá na geometrii součásti a aplikace techniky na součásti mimo její rozsah bude mít za následek nepředvídatelnou nepřesnost. Tento dokument se nevztahuje na detekci trhlin a lokálních úbytků kovů způsobených bodovou korozí (pitting).
Tento dokument nestanovuje kritéria pro hodnocení. Kritéria pro hodnocení musí být specifikována dohodou mezi jednotlivými smluvními stranami.

Označení ČSN ISO 20669 (015052)
Katalogové číslo 504883
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135048830
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 20 669
  • ČSN ISO 20669:2018
  • ČSN ISO 20 669:2018