TNI CEN/TR 16496 (728011)

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva poskytuje pokyn pro výběr a začlenění doporučených horizontálních zkušebních protokolů o nebezpečných látkách harmonizovanými CEN/TC 351 do harmonizovaných evropských norem (hEN) a evropských dokumentů pro posuzování (EAD). Vzhledem k tomu že, práce v CEN/TC 351 ve spolupráci s Evropskou komisí a její expertní skupinou pro nebezpečné látky ve stavebních výrobcích (EGDS) a výrobkovými technickými komisemi (TC) je ve stádiu rozpracování, některé předměty a otázky zůstávají v současnosti otevřené. Nicméně výsledky práce CEN/TC 351 jsou nyní dostatečně zralé pro praktickou implementaci do výrobkových norem a evropských dokumentů pro posuzování. Tento dokument zohledňuje příslušné informace, které byly dostupné během března 2013 prostřednictvím činnosti pracovních skupin a pověřených skupin CEN/TC 351 stejně jako pokyny, poskytované Evropskou komisí. Tato technická zpráva (TR4 mandátu M/366) dává pokyny, kterými aspekty týkajícími se horizontálních metod zkoušení je důležité se zabývat při změně výrobkových norem. Pokyny dokládají možný způsob implementace horizontálních norem zkoušení CEN/TC 351 do výrobkových norem technickými výrobkovými komisemi. Pokud jde o nebezpečné látky, tato zpráva je určena jako doporučení pro výrobkové komise CEN k revizi výrobkových norem. Dokument je určen jako snadno použitelný pokyn zejména pro výrobkové technické komise a pracovní skupiny evropské organizace pro technická schválení (EOTA) (nebo odpovídající skupiny podle nařízení o stavebních výrobcích).

Označení TNI CEN/TR 16496 (728011)
Katalogové číslo 95641
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963956411
Dostupnost skladem (tisk na počkání)