TNI 01 0964 (010964)

Pokyn pro začlenění environmentálních problémů do norem produktů

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Pokyn je určen pro ty, kdo se podílejí na zpracování produktových norem, aby upozornil na environmentální problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu všech fází životního cyklu produktu od těžby surovin přes výrobu, distribuci a užití až po nakládání s produktem po skončení jeho životnosti, včetně konečného odstranění. Přístup "krok za krokem", který bere v úvahu celý životní cyklus produktu, tak umožní řešení environmentálních problémů spojených s produktem již v průběhu zpracování normy.

Označení TNI 01 0964 (010964)
Katalogové číslo 85171
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963851716