TNI 34 3100 (343100)

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato TNI stejně jako ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015 platí pro obsluhu elektrických zařízení, práci na elektrických zařízeních, práce v blízkosti živých částí a neelektrické práce. Uvádí a doporučuje základní požadavky, které mají být dodrženy a jaká minimální opatření mají být splněna, aby veškeré činnosti byly prováděny bezpečně s maximálním snížením rizik a to i s omezením rizik, která nejsou zřejmá, ale mohou být předpokládána na základě zkušeností s pracemi na elektrických zařízeních.
TNI rozpracovává a doplňuje požadavky ČSN EN 50110-1 ed. 3 na základě národních zvyklostí a legislativních požadavků na zajištění bezpečnosti práce a stanovení rizik při činnostech na elektrickém zařízení.

Označení TNI 34 3100 (343100)
Katalogové číslo 500358
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2016
Datum účinnosti 1. 9. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135003587
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 50110-1 ed. 3 (343100)
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2312 ed. 2 (332312)
Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 33 2000-5-557 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-557: Výběr a stavba elektrických zařízení - Pomocné obvody