TNI CEN/TR 15481 (051318)

Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Technická normalizační informace TNI CEN/TR 15481 je překladem původní technické zprávy. Tato technická zpráva uvádí způsob ověřování stehového svařování betonářské oceli. Účelem je zajistit, aby ve svařeném materiálu zůstala dostatečná pevnost a tažnost při použití krátkodobého svařování. Tato technická zpráva se netýká samotného svarového spoje.

Zkouška stehového svařování se provádí svařovací metodou 135. Stehové svařování je také možné ověřit pro metody svařování 111, 114, 136, 21 a 23 při teplotách směrem k 0 °C.

V TNI CEN/TR 15481 je uvedena podrobná metodika pro provádění zkoušek s požadavky na zkoušky tahem a ohybem. Je stanoven rozsah zkoušení a požadavky na způsob vyhodnocení výsledků zkoušek.

Označení TNI CEN/TR 15481 (051318)
Katalogové číslo 80710
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2008
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963807102
Dostupnost skladem (tisk na počkání)