Třída 05 - SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ

Zobrazit obsah třídy 5 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0000 (050000) - leden 1987

Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy

340 Kč

ČSN 05 0002 (050002) - prosinec 1988

Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy

440 Kč

ČSN 05 0003 (050003) - duben 1991

Zváranie. Odporové zváranie. Základné pojmy

770 Kč

ČSN 05 0004 (050004) - listopad 1990

Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy

230 Kč

ČSN EN ISO 6520-1 (050005) - leden 2008 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování

570 Kč

ČSN EN ISO 6520-2 (050005) - březen 2014 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování

350 Kč

ČSN EN 14610 (050007) - srpen 2005

Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů

770 Kč

ČSN EN ISO 17659 (050008) - červen 2005

Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením

590 Kč

ČSN EN 1792 (050009) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů

590 Kč

ČSN 05 0010 (050010) - duben 1983

Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov

350 Kč

ČSN EN ISO 4063 (050011) - červenec 2011 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování

340 Kč

ČSN EN ISO 15296 (050015) - červenec 2018

Zařízení pro plamenové svařování - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6947 (050024) - leden 2021 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování

340 Kč

ČSN EN ISO 9692-1 (050025) - březen 2014 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

250 Kč

ČSN EN ISO 9692-2 (050025) - červenec 2000

Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem

230 Kč

ČSN EN ISO 9692-3 (050025) - leden 2017 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9692-4 (050025) - květen 2004 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli

230 Kč

ČSN EN 1708-1 (050026) - červenec 2010 aktuální vydání

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti

570 Kč

ČSN EN 1708-2 (050026) - září 2019 aktuální vydání

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku

340 Kč

ČSN EN 1708-3 (050026) - říjen 2012

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části

230 Kč

ČSN 05 0032 (050032) - říjen 1978

Zváranie. Tvary a rozmery zvarových plôch. Zváranie medi a jej zliatin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.86t

222 Kč

ČSN 05 0040 (050040) - září 1987

Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy

440 Kč

ČSN EN ISO 10564 (050045) - květen 1998

Materiály pro měkké a tvrdé pájení - Metody pro vzorkování měkkých pájek pro analýzu

125 Kč

ČSN EN ISO 9454-1 (050046) - říjen 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení

230 Kč

ČSN EN ISO 9454-2 (050047) - červenec 2021 nové vydání

Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení

230 Kč

ČSN EN 29455-1 (050051) - únor 1997

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-2 (050052) - prosinec 1997 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 9455-3 (050053) - červen 2021 nové vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou

190 Kč

ČSN EN ISO 9455-5 (050055) - červenec 2021 nové vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle

190 Kč

ČSN EN ISO 9455-6 (050056) - duben 1998

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)

230 Kč

ČSN EN 29455-8 (050058) - listopad 1995

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8:1991)

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-9 (050059) - červenec 2021 nové vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku

190 Kč

ČSN EN ISO 3677 (050060) - duben 2017 aktuální vydání

Přídavné kovy pro měkké a tvrdé pájení - Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9455-10 (050060) - srpen 2013 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky

230 Kč

ČSN EN ISO 9455-12 (050062) - únor 1997

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 12: Korozní zkouška na ocelové trubičce

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-11 (050063) - červen 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel

190 Kč

ČSN EN ISO 9455-13 (050063) - červenec 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-14 (050063) - červenec 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel

190 Kč

ČSN EN ISO 9455-15 (050063) - květen 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi

230 Kč

ČSN EN ISO 9455-16 (050066) - duben 2020 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9455-17 (050067) - březen 2007

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla

340 Kč

ČSN EN ISO 5817 (050110) - srpen 2014 aktuální vydání

Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového svařování) - Určování stupňů kvality

350 Kč

ČSN EN ISO 12932 (050112) - květen 2014

Svařování - Hybridní laserové svařování ocelí, niklu a niklových slitin - Určování stupňů kvality

350 Kč

ČSN 05 0120 (050120) - duben 1971

Výpočet svarových spojů strojních konstrukcí

440 Kč

ČSN EN ISO 13920 (050205) - leden 2003 aktuální vydání

Svařování - Všeobecné tolerance svařovaných konstrukcí - Délkové a úhlové rozměry - Tvar a poloha

190 Kč

ČSN 05 0211 (050211) - říjen 1992

Tepelné a mechanické spracovanie zvarových spojov nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Všeobecné zásady

230 Kč

ČSN EN ISO 13916 (050220) - červen 2018 aktuální vydání

Svařování - Směrnice pro měření teploty předehřevu, teploty interpass a teploty ohřevu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17663 (050221) - prosinec 2009

Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.15t

250 Kč

ČSN 05 0235 (050235) - říjen 1977

Zváranie. Medzné odchylky zvarkov a prídavky na ich obrábanie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.03t

262 Kč

TNI CEN ISO/TR 20172 (050240) - duben 2010 aktuální vydání

Svařování - Zařazení materiálů do skupin - Evropské materiály

440 Kč

ČSN EN ISO 15607 (050311) - duben 2021 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Obecná pravidla

230 Kč

ČSN EN ISO 15609-1 (050312) - duben 2021 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15609-2 (050312) - duben 2021 nové vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 2: Plamenové svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 15609-3 (050312) - červen 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 3: Elektronové svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 15609-4 (050312) - duben 2010 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 4: Laserové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15609-5 (050312) - květen 2012 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 5: Odporové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15609-6 (050312) - listopad 2013

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 6: Laserové hybridní svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15614-1 (050313) - listopad 2018 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.20t

630 Kč

ČSN EN ISO 15614-10 (050313) - listopad 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 10: Hyperbarické svařování za sucha

190 Kč

ČSN EN ISO 15614-11 (050313) - červen 2003

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování

350 Kč

ČSN EN ISO 15614-12 (050313) - únor 2015 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - červen 2013 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování

340 Kč

ČSN EN ISO 15614-14 (050313) - říjen 2014 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 14: Laserové hybridní svařování ocelí, niklu a slitin niklu

350 Kč

ČSN EN ISO 15614-3 (050313) - listopad 2008

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 3: Tavné svařování nelegovaných a nízkolegovaných litin

230 Kč

ČSN EN ISO 15614-4 (050313) - duben 2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 4: Konečná úprava hliníkových odlitků svařováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.08t

250 Kč

ČSN EN ISO 15614-5 (050313) - červen 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 5: Obloukové svařování titanu, zirkonu a jejich slitin

340 Kč

ČSN EN ISO 15614-6 (050313) - únor 2007

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi

340 Kč

ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - červenec 2020 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování

350 Kč

ČSN EN ISO 15614-8 (050313) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.17t

360 Kč

ČSN EN ISO 15614-2 (050314) - leden 2006

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 2: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin

350 Kč

ČSN EN ISO 15610 (050315) - září 2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů

190 Kč

ČSN EN ISO 15611 (050316) - září 2004

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti

190 Kč

ČSN EN ISO 15612 (050317) - září 2019 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 15613 (050318) - červen 2005

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předvýrobní zkoušky svařování

230 Kč

ČSN EN 288-9 (050319) - září 2000

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu

340 Kč

TNI CEN ISO/TR 15608 (050323) - únor 2008

Svařování - Směrnice pro zařazování kovových materiálů do skupin

190 Kč

ČSN EN ISO 14555 (050324) - prosinec 2017 aktuální vydání

Svařování - Obloukové přivařování svorníků z kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 15620 (050325) - leden 2020 aktuální vydání

Svařování - Třecí svařování kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17660-1 (050326) - červenec 2007

Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 1: Nosné svarové spoje

350 Kč

ČSN EN ISO 17660-2 (050326) - červenec 2007

Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: Nenosné svarové spoje

230 Kč

ČSN EN ISO 11970 (050327) - červenec 2017 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli

340 Kč

ČSN EN ISO 14731 (050330) - leden 2020 aktuální vydání

Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti

230 Kč

ČSN CEN ISO/TR 3834-6 (050331) - březen 2008

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 6: Návod k zavedení ISO 3834

340 Kč

ČSN EN ISO 3834-1 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 3834-2 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 3834-3 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 3834-4 (050331) - červenec 2006

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost

125 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - leden 2017 aktuální vydání

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4

230 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332) - listopad 2014 aktuální vydání

Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 1: Vyšší požadavky na jakost

230 Kč

ČSN EN ISO 14554-2 (050332) - listopad 2014 aktuální vydání

Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na jakost

190 Kč

ČSN EN ISO 13919-1 (050335) - leden 2021 aktuální vydání

Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

340 Kč

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - leden 2003

Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník a jeho svařitelné slitiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

295 Kč

ČSN EN ISO 13919-2 (050335) - září 2021 nové vydání

Svařování - Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Směrnice pro určování stupňů jakosti - Část 2: Hliník, hořčík a jejich svařitelné slitiny a čistá měď

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12074 (050340) - leden 2002

Svařovací materiály - Požadavky jakosti pro výrobu, dodávky a distribuci materiálů pro svařování a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN ISO 14344 (050341) - září 2010 aktuální vydání

Svařovací materiály - Opatřování přídavných materiálů a tavidel

190 Kč

ČSN 05 0600 (050600) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk

570 Kč

ČSN 05 0601 (050601) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.94t, Z2 12.95t, Z3 9.99t, Z4 7.19t

358 Kč

ČSN 05 0610 (050610) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie kovov a rezanie kovov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.95t

157 Kč

ČSN 05 0630 (050630) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblúkové zváranie kovov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.99t

157 Kč

ČSN 05 0650 (050650) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov

65 Kč

ČSN 05 0661 (050661) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie kovov

65 Kč

ČSN 05 0671 (050671) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov

65 Kč

ČSN 05 0672 (050672) - únor 1993

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elektrónové zváranie kovov

65 Kč

ČSN EN ISO 10882-1 (050680) - červen 2012 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Odběr vzorků poletavého prachu a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 1: Odběr vzorků poletavého prachu

440 Kč

ČSN EN ISO 10882-2 (050680) - prosinec 2002 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných postupech - Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče - Část 2: Odběr vzorků plynů

340 Kč

ČSN EN ISO 15011-1 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 1: Stanovení emise dýmu při obloukovém svařování a odběr dýmu pro analýzu

340 Kč

ČSN EN ISO 15011-2 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 2: Stanovení emisní rychlosti oxidu uhelnatého (CO), oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusnatého (NO) a oxidu dusičitého (NO2) při obloukovém svařování, řezání a drážkování

230 Kč

ČSN EN ISO 15011-3 (050681) - květen 2010 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování dýmu a plynů - Část 3: Stanovení emisní rychlosti ozonu při obloukovém svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 15011-4 (050681) - září 2018 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu

340 Kč

ČSN EN ISO 15011-5 (050681) - květen 2012

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií

230 Kč

ČSN EN ISO 21904-1 (050682) - září 2020

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 21904-2 (050682) - září 2020

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21904-4 (050682) - září 2020

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21904-3 (050683) - říjen 2018 aktuální vydání

Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování svařovacího dýmu, umístěných na svařovacím hořáku

340 Kč

ČSN EN ISO 17652-1 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN ISO 17652-2 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 17652-3 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 3: Tepelné řezání

190 Kč

ČSN EN ISO 17652-4 (050685) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 4: Emise dýmů a plynů

190 Kč

ČSN EN 14717 (050690) - červen 2006 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Environmentální kontrolní seznam

230 Kč

ČSN EN 62822-2 (050694) - březen 2017

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení vzhledem k expozici člověka elektromagnetickým polem (0 Hz až 300 GHz) - Část 2: Oblouková svařovací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62822-1 (050694) - červen 2019

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polem (0 Hz - 300 GHz) - Část 1: Norma skupiny výrobků

350 Kč

ČSN EN IEC 62822-3 (050694) - červenec 2018

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení

550 Kč

ČSN EN 50444 (050696) - prosinec 2009 aktuální vydání

Základní norma pro hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pro obloukové svařování a příbuzné procesy

550 Kč

ČSN EN 50445 (050697) - prosinec 2008

Základní výrobková norma k prokazování shody zařízení pro odporové svařování, obloukové svařování a příbuzné procesy se základními omezeními týkajícími se vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN ISO 25980 (050703) - srpen 2015

Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 05 0705 (050705) - září 2002 aktuální vydání

Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.08t

465 Kč

ČSN EN 287-6 (050711) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina

350 Kč

ČSN EN ISO 9606-1 (050711) - červen 2018 aktuální vydání

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

440 Kč

ČSN EN ISO 9606-2 (050712) - říjen 2005

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny

350 Kč

ČSN EN ISO 9606-3 (050713) - srpen 2000

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 3: Měď a slitiny mědi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.01t

360 Kč

ČSN EN ISO 9606-4 (050714) - srpen 2000

Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 4: Nikl a slitiny niklu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.01t

360 Kč

ČSN EN ISO 9606-5 (050715) - červen 2001

Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu

340 Kč

ČSN ISO 24394 (050719) - leden 2021

Svařování pro letecké aplikace - Zkoušky svářečů a svářečských operátorů - Tavné svařování kovových součástí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 15618-1 (050720) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra

350 Kč

ČSN EN ISO 15618-2 (050720) - září 2003 aktuální vydání

Zkoušky svářečů pod vodou - Část 2: Svářeči-potápěči a svářečtí operátoři pro hyperbarické svařování za sucha

340 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - březen 2021 nové vydání

Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

TNI CEN/TR 16862 (050725) - červen 2020

Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 14732 (050730) - květen 2014

Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů

340 Kč

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - červen 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Příprava zkušebních kusů a tyčí čistého svarového kovu z oceli, niklu a slitin niklu

190 Kč

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - červen 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů a vzorků z oceli

190 Kč

ČSN EN ISO 15792-3 (051102) - listopad 2011 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů

190 Kč

ČSN EN ISO 3690 (051105) - leden 2020 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu

340 Kč

ČSN EN ISO 18592 (051109) - březen 2020 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14270 (051110) - říjen 2016 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10042 (051111) - leden 2019 aktuální vydání

Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14272 (051111) - květen 2021 nové vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14273 (051112) - říjen 2016 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14323 (051113) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12996 (051114) - březen 2014

Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů

230 Kč

ČSN EN ISO 4136 (051121) - květen 2013 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.20t

250 Kč

ČSN EN ISO 5173 (051124) - říjen 2010

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 1.11t, A1 5.12t

425 Kč

ČSN EN ISO 9016 (051125) - duben 2013 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 5178 (051126) - březen 2020 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů

190 Kč

ČSN EN ISO 9017 (051127) - prosinec 2018 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením

230 Kč

ČSN EN ISO 17639 (051128) - březen 2014

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů

190 Kč

ČSN EN ISO 10447 (051129) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9015-1 (051134) - červenec 2011

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním

230 Kč

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) - říjen 2018 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů

230 Kč

ČSN EN ISO 14329 (051135) - srpen 2004 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 17653 (051136) - březen 2013 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů

190 Kč

ČSN EN ISO 17654 (051137) - duben 2012 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Zkouška tlakem odporových švových svarů

125 Kč

ČSN EN ISO 17655 (051138) - únor 2004 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu

190 Kč

ČSN EN ISO 22826 (051138) - září 2021

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti svarů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14324 (051139) - srpen 2004 aktuální vydání

Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu

230 Kč

ČSN EN ISO 9018 (051140) - květen 2016 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17642-1 (051142) - květen 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN ISO 17642-2 (051142) - listopad 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí

340 Kč

ČSN EN ISO 17642-3 (051142) - listopad 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí

230 Kč

ČSN EN ISO 17641-1 (051143) - květen 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN ISO 17641-2 (051143) - květen 2016 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 05 1144 (051144) - červenec 1990

Zváranie. Zvarové spoje. Skúšanie ocelí na odolnosť proti žíhacej praskavosti

125 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - květen 2018 aktuální vydání

Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 17636-1 (051150) - září 2013

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film

350 Kč

ČSN EN ISO 17636-2 (051150) - září 2013

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory

550 Kč

ČSN 05 1155 (051155) - listopad 1980

Nedestruktivní zkoušení svarů. Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem

190 Kč

ČSN EN ISO 17635 (051170) - říjen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály

230 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - březen 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení

350 Kč

ČSN EN ISO 11666 (051172) - červenec 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Úrovně přípustnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 19285 (051172) - červen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) - Stupně přípustnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 20601 (051172) - červenec 2019

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23279 (051173) - květen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech

230 Kč

ČSN ISO 9764 (051174) - říjen 1994

Nedestruktivní zkoušení. Odporově a indukčně svařované ocelové trubky pro tlakové použití. Ultrazvukové zkoušení svarů pro zjištění podélných vad

125 Kč

ČSN EN ISO 13588 (051175) - červenec 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array

350 Kč

ČSN EN ISO 23277 (051176) - březen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - říjen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

230 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - září 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny

230 Kč

ČSN EN ISO 17643 (051179) - duben 2016

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17637 (051180) - říjen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 17638 (051182) - květen 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - březen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - červenec 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu

340 Kč

ČSN EN ISO 15626 (051185) - duben 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10863 (051186) - květen 2021 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD)

440 Kč

ČSN EN ISO 8249 (051225) - září 2019 aktuální vydání

Svařování - Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí

350 Kč

ČSN 05 1309 (051309) - červen 1990

Zváranie. Zvariteľnosť kovov a jej hodnotenie. Všeobecné ustanovenia

125 Kč

ČSN 05 1311 (051311) - červen 1990

Zváranie. Zvariteľnosť ocelí na oblúkové zváranie. Skúšanie a hodnotenie

125 Kč

ČSN 05 1313 (051313) - listopad 1990

Zváranie. Zvarový spoj. Meranie tvrdosti podľa Vickersa

125 Kč

TNI CEN/TR 15481 (051318) - březen 2008

Svařování betonářské oceli - Vhodnost ke stehovému svařování - Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek

190 Kč

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - únor 2017 aktuální vydání

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 18278-2 (051330) - únor 2017 aktuální vydání

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Hodnocení postupů pro svařitelnost při bodovém svařování

340 Kč

ČSN EN ISO 18278-3 (051330) - květen 2018 aktuální vydání

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem

350 Kč

ČSN EN ISO 18595 (051340) - srpen 2021 nové vydání

Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22829 (052005) - květen 2018 aktuální vydání

Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9090 (052005) - květen 2020

Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 05 2008 (052008) - březen 1987

Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie

230 Kč

ČSN 05 2010 (052010) - květen 1988

Zváranie. Odporové zváracie stroje. Technické požiadavky a metódy skúšania

350 Kč

ČSN EN 27286 (052011) - prosinec 1995

Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286:1986)

190 Kč

ČSN EN 62135-1 ed. 2 (052013) - březen 2016 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

590 Kč

ČSN EN 62135-2 ed. 2 (052013) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

350 Kč

ČSN EN ISO 7284 (052015) - září 1998 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu

190 Kč

ČSN EN ISO 669 (052016) - září 2019 aktuální vydání

Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 5826 (052020) - srpen 2014 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory

350 Kč

ČSN EN ISO 5828 (052030) - červenec 2002 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Sekundární spojovací vodiče s koncovkami chlazenými vodou - Rozměry a charakteristiky

190 Kč

ČSN EN ISO 8205-1 (052031) - srpen 2003 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely

190 Kč

ČSN EN ISO 8205-2 (052031) - srpen 2003 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely

190 Kč

ČSN EN ISO 8205-3 (052031) - březen 2013 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 3: Požadavky na zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-1 (052040) - prosinec 2008 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-2 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 2: Měření urychlovacího napětí

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-3 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-4 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-5 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 5: Měření přesnosti vedení

230 Kč

ČSN EN ISO 14744-6 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 6: Měření stability polohy bodu

190 Kč

ČSN EN ISO 15616-1 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 15616-2 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 15616-3 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynu

125 Kč

ČSN EN ISO 15616-4 (052050) - září 2021

Zkoušky přípustnosti CO2 laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 4: Zařízení s pohyblivou 2D optikou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22827-1 (052055) - srpen 2006

Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 22827-2 (052055) - srpen 2006

Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus

230 Kč

ČSN EN ISO 17662 (052060) - listopad 2018 aktuální vydání

Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností

350 Kč

ČSN 05 2100 (052100) - květen 1989

Zváranie. Plameňové zváranie. Základné pojmy

550 Kč

ČSN EN ISO 9539 (052110) - červen 2010

Zařízení pro plamenové svařování - Materiály na zařízení pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

420 Kč

ČSN EN ISO 10225 (052115) - září 2021

Zařízení pro plamenové svařování - Označení zařízení používaných pro plamenové svařování, řezání a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 7291 (052121) - duben 2011 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Rozvodové redukční ventily do 30 Mpa (300 bar), používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

540 Kč

ČSN EN ISO 14114 (052122) - srpen 2019 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 15615 (052123) - listopad 2013 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje

340 Kč

ČSN EN 1326 (052125) - červen 1998 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Malé soupravy pro svařování a tvrdé pájení plamenem

230 Kč

ČSN EN 50504 (052203) - leden 2009

Validace zařízení pro obloukové svařování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 23. listopadu 2021 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60974-1 ed. 4 (052205) - duben 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 28. září 2021 (přejít na náhradu).

802 Kč

ČSN EN 60974-10 ed. 3 (052205) - únor 2015

Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t

475 Kč

ČSN EN 60974-11 ed. 3 (052205) - červen 2011

Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60974-12 ed. 3 (052205) - březen 2012

Zařízení pro obloukové svařování - Část 12: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče

230 Kč

ČSN EN 60974-13 (052205) - březen 2012

Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka

190 Kč

ČSN EN 60974-2 ed. 3 (052205) - říjen 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 6. březnu 2022 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN 60974-3 ed. 3 (052205) - září 2014

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.20t

Norma bude zrušena k 8. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60974-4 ed. 3 (052205) - duben 2017

Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

230 Kč

ČSN EN 60974-5 ed. 3 (052205) - leden 2014

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.20t

Norma bude zrušena k 6. březnu 2022 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN 60974-6 ed. 3 (052205) - červenec 2016

Zařízení pro obloukové svařování - Část 6: Zařízení s omezeným provozem

440 Kč

ČSN EN 60974-7 ed. 3 (052205) - říjen 2013

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.20t

Norma bude zrušena k 8. listopadu 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN EN 60974-8 ed. 2 (052205) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové řezání

230 Kč

ČSN EN IEC 60974-1 ed. 5 (052205) - březen 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 1: Zdroje svařovacího proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.19t, Oprava 1 2.21t

1 090 Kč

ČSN EN IEC 60974-14 (052205) - srpen 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení

350 Kč

ČSN EN IEC 60974-2 ed. 4 (052205) - listopad 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 2: Kapalinové chladicí systémy

340 Kč

ČSN EN IEC 60974-3 ed. 4 (052205) - červenec 2020 aktuální vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

340 Kč

ČSN EN IEC 60974-5 ed. 4 (052205) - červenec 2020 aktuální vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 5: Podavače drátu

340 Kč

ČSN EN IEC 60974-7 ed. 4 (052205) - červenec 2020 aktuální vydání

Zařízení pro obloukové svařování - Část 7: Hořáky

350 Kč

ČSN EN IEC 60974-9 ed. 2 (052205) - únor 2019

Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání

350 Kč

ČSN EN 1011-1 (052210) - srpen 2009 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování

230 Kč

ČSN EN 1011-2 (052210) - duben 2002

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

615 Kč

ČSN EN 1011-3 (052210) - říjen 2020 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí

340 Kč

ČSN EN 1011-4 (052210) - srpen 2002 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

405 Kč

ČSN EN 1011-5 (052210) - březen 2004 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 5: Svařování plátovaných ocelí

230 Kč

ČSN EN 1011-6 (052210) - listopad 2020 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování

440 Kč

ČSN EN 1011-7 (052210) - červen 2005

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 7: Elektronové svařování

440 Kč

ČSN EN 1011-8 (052210) - prosinec 2018 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin

340 Kč

ČSN EN ISO 6848 (052411) - duben 2016 aktuální vydání

Obloukové svařování a řezání - Netavící se wolframové elektrody - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13918 (052420) - listopad 2018 aktuální vydání

Svařování - Svorníky a keramické kroužky pro obloukové přivařování svorníků

350 Kč

ČSN EN ISO 14175 (052510) - září 2009 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plyny a jejich směsi pro tavné svařování a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN 20865 (052521) - listopad 1995

Drážky v upínacích deskách výstupkových svařovacích strojů (ISO 865:1981)

125 Kč

ČSN EN 27931 (052522) - listopad 1995

Izolační čepičky a pouzdra pro odporová svařovací zařízení (ISO 7931:1988)

125 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - červenec 2020

Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2021 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - září 2021 nové vydání

Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN ISO 14327 (052625) - duben 2005

Odporové svařování - Způsoby určení diagramu oblasti svařování při odporovém bodovém, výstupkovém a švovém svařování

230 Kč

ČSN EN ISO 18594 (052630) - říjen 2007

Odporové bodové, výstupkové a švové svařování - Způsob určování přechodového odporu u hliníkových a ocelových materiálů

230 Kč

ČSN EN ISO 17657-1 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 1: Směrnice pro měření

230 Kč

ČSN EN ISO 17657-2 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 2: Přístroj pro měření svařovacího proudu s cívkou pro snímání proudu

230 Kč

ČSN EN ISO 17657-3 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 3: Cívka pro snímání proudu

230 Kč

ČSN EN ISO 17657-4 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 4: Kalibrovací systém

340 Kč

ČSN EN ISO 17657-5 (052635) - leden 2008

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 5: Verifikace systému pro měření svařovacího proudu

190 Kč

ČSN EN ISO 14373 (052640) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16432 (052641) - prosinec 2007

Odporové svařování - Postup pro výstupkové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí

230 Kč

ČSN EN ISO 16433 (052642) - prosinec 2007

Odporové svařování - Postup pro švové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí

340 Kč

ČSN EN ISO 10656 (052651) - září 2021

Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory pro svařovací kleště

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 21089 (052670) - listopad 1995

Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení. Rozměry (ISO 1089:1980)

125 Kč

ČSN EN ISO 8430-1 (052671) - září 2016

Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 1: Kuželové upnutí 1:10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8430-2 (052671) - září 2016

Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 2: Upnutí Morseho kuželem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8430-3 (052671) - září 2016

Odporové svařování - Držáky elektrod - Část 3: Válcové upnutí s dorazem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 29313 (052672) - červenec 1996

Odporová bodová svařovací zařízení. Chladicí trubky (ISO 9313:1989)

125 Kč

ČSN EN ISO 5183-1 (052673) - červen 2001

Odporová svařovací zařízení - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 1: Kuželové upevnění, kuželovitost 1:10

190 Kč

ČSN EN ISO 5183-2 (052673) - duben 2003 aktuální vydání

Odporové bodové svařování - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 2: Válcové upevnění s dorazem

125 Kč

ČSN EN 25184 (052675) - březen 1997

Přímé elektrody pro odporové bodové svařování

125 Kč

ČSN EN ISO 20168 (052676) - září 2021

Odporové svařování - Samosvorné kužely pro držáky elektrod a uzávěry elektrod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 5182 (052678) - únor 2017 aktuální vydání

Odporové svařování - Materiály pro elektrody a pomocné vybavení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5821 (052679) - červen 2010

Odporové svařování - Elektrodové čepičky pro bodové odporové svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 7285 (052679) - září 2021

Pneumatické válce pro mechanizované vícebodové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 5822 (052680) - říjen 1992

Zariadenie pre bodové zváranie. Kužeľové valčekové a kužeľové krúžkové kalibre

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.96t

157 Kč

ČSN EN ISO 5829 (052681) - září 2021

Bodové odporové svařování - Elektrodové adaptéry s vnitřním kuželem 1:10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN ISO 5830 (052681) - září 2021

Bodové odporové svařování - Elektrodové zástrčné čepičky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 28167 (052690) - červen 1996

Svařování. Výstupky pro odporové svařování (ISO 8167:1989)

125 Kč

ČSN EN 25827 (052695) - listopad 1995

Bodové svařování. Podložky elektrod, klínové elektrody a upínky elektrod (ISO 5827:1983)

190 Kč

ČSN EN ISO 9312 (052696) - prosinec 2013 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Izolační kolíky pro použití v elektrodových podložkách

125 Kč

ČSN EN 20693 (052711) - listopad 1995

Svařování. Rozměry polotovarů kotoučových elektrod pro švové svařování (ISO 693:1982)

65 Kč

ČSN EN ISO 25239-1 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25239-2 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 25239-3 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25239-4 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 25239-5 (052801) - únor 2021 nové vydání

Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18785-1 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18785-2 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18785-3 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečského personálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18785-4 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18785-5 (052811) - září 2021

Třecí bodové svařování - Hliník - Část 5: Požadavky na kvalitu a kontrolu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 05 3400 (053400) - září 1987

Zváranie. Tepelné delenie kovov. Rezanie kovov kyslíkom a plazmou. Základné pojmy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.01t

262 Kč

ČSN EN ISO 9013 (053401) - březen 2019 aktuální vydání

Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu

350 Kč

ČSN EN ISO 17658 (053402) - prosinec 2015

Svařování - Vady při řezání kyslíkem, laserem a plasmou - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7287 (053403) - duben 2003 aktuální vydání

Grafické značky pro zařízení pro tepelné řezání

340 Kč

ČSN EN ISO 17916 (053405) - říjen 2016

Bezpečnost strojů na tepelné dělení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 28206 (053410) - prosinec 1996

Přejímací zkoušky pro kyslíkové řezací stroje. Přesnost vedení. Funkční vlastnosti

230 Kč

ČSN EN 1327 (054227) - únor 1998

Zařízení pro plamenové svařování - Termoplastové hadice pro svařování a příbuzné procesy

230 Kč

ČSN EN ISO 5175-1 (054230) - červen 2018

Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5175-2 (054230) - červen 2018

Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3821 (054240) - březen 2020 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 560 (054241) - září 2019 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN 1256 (054242) - červen 2006 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Specifikace hadicových sestav, používaných u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy

190 Kč

ČSN EN 561 (054245) - říjen 2003 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy

230 Kč

ČSN EN ISO 14113 (054247) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro technické plyny do 450 bar (45 MPa)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 5171 (054250) - prosinec 2019 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2503 (054251) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Redukční ventily a redukční ventily s vestavěnými průtokoměry pro lahve na stlačené plyny do 300 bar (30 MPa) používané při svařování, řezání a příbuzných procesech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.15t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

630 Kč

ČSN EN ISO 9012 (054610) - květen 2012

Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 5172 (054615) - říjen 2006 aktuální vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.13t, A2 11.15t

755 Kč

ČSN EN ISO 544 (055001) - červenec 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - červen 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 18275 (055009) - duben 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 2401 (055011) - září 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody - Stanovení účinnosti, výtěžnosti a součinitele navaření

190 Kč

ČSN 05 5015 (055015) - leden 1986

Zváranie. Obalené elektródy na zváranie liatiny. Stanovenie odolnosti zvarového kovu proti tvoreniu horúcich trhlín

125 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - červen 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor

190 Kč

ČSN EN ISO 14372 (055018) - březen 2012 aktuální vydání

Svařovací materiály - Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difuzního vodíku

190 Kč

ČSN EN 14700 (055020) - říjen 2014 aktuální vydání

Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary

230 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - červen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 3581 (055100) - říjen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - červen 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 636 (055312) - březen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 21952 (055313) - březen 2013 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - září 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 16834 (055315) - březen 2013 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 1071 (055317) - červenec 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody, dráty, tyčinky a plněné elektrody pro tavné svařování litiny - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17777 (055318) - únor 2017

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14172 (055319) - duben 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20378 (055320) - duben 2019

Svařovací materiály - Dráty pro plamenové svařování nelegovaných a žáropevných ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18273 (055322) - červenec 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro svařování hliníku a slitin hliníku - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18274 (055323) - červenec 2011 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, svařovací dráty a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 24373 (055325) - červenec 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 24034 (055327) - duben 2021 nové vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 19288 (055328) - únor 2017

Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro tavné svařování hořčíku a slitin hořčíku - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 05 5330 (055330) - červenec 1987

Zváranie. Zváracie drôty na zváranie nízkolegovaných ocelí plameňom. Technické predpisy

125 Kč

ČSN 05 5334 (055334) - červenec 1987

Zváranie. Zvárací drôt G MoCr-14

32 Kč

ČSN EN ISO 17632 (055501) - leden 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 17634 (055502) - únor 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - září 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 18276 (055505) - říjen 2017 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12153 (055507) - duben 2013

Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN 14532-1 (055521) - leden 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 1: Základní metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny

440 Kč

ČSN EN 14532-2 (055521) - březen 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 2: Doplňkové metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny

340 Kč

ČSN EN 14532-3 (055521) - květen 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 3: Posuzování shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin

340 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605) - červenec 2021 nové vydání

Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary

230 Kč

ČSN EN ISO 12224-1 (055607) - květen 2000

Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 1: Klasifikace a požadavky na provedení

230 Kč

ČSN EN ISO 12224-2 (055607) - květen 2000

Tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu tavidla

125 Kč

ČSN EN ISO 12224-3 (055607) - září 2004 aktuální vydání

Plný a tavidlem plněný pájecí drát - Specifikace a zkušební metody - Část 3: Zkouška účinnosti tavidlem plněného pájecího drátu metodou smáčecích vah

190 Kč

ČSN EN ISO 17672 (055650) - prosinec 2018 aktuální vydání

Tvrdé pájení - Pájky

340 Kč

ČSN EN ISO 14174 (055701) - listopad 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1045 (055706) - duben 1999

Tvrdé pájení - Tavidla pro tvrdé pájení - Klasifikace a technické dodací podmínky

125 Kč

ČSN EN ISO 14171 (055801) - červen 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro svařování pod tavidlem nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 26304 (055802) - říjen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavidlem - Klasifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 24598 (055803) - listopad 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Drátové elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda-tavidlo pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13479 (055805) - září 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů

230 Kč

ČSN EN 14324 (055901) - srpen 2005

Tvrdé pájení - Směrnice pro aplikaci pájených spojů

440 Kč

ČSN EN ISO 13585 (055905) - červen 2013

Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení

340 Kč

ČSN EN 13134 (055906) - listopad 2001

Tvrdé pájení - Zkouška postupu pájení

230 Kč

ČSN EN ISO 18279 (055911) - září 2004

Tvrdé pájení - Vady v pájených spojích

340 Kč

ČSN EN 12797 (055920) - leden 2002

Tvrdé pájení - Destruktivní zkoušky pájených spojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

415 Kč

ČSN EN 12799 (055922) - únor 2002

Tvrdé pájení - Nedestruktivní zkoušení pájených spojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

405 Kč

ČSN EN ISO 17279-1 (056101) - květen 2019

Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 1: Obecné požadavky na postup

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17279-2 (056101) - červenec 2019

Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 2: Kvalifikace pro svářečský a zkušební personál

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17279-3 (056101) - září 2021

Svařování - Mikrospojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 3: Zkušební metody pro svary

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12814-1 (056820) - listopad 2001

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Zkouška ohybem

230 Kč

ČSN EN 12814-2 (056820) - srpen 2021 nové vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12814-3 (056820) - září 2014 aktuální vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Kríp při dlouhodobém namáhání v tahu

340 Kč

ČSN EN 12814-4 (056820) - říjen 2018 aktuální vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

290 Kč

ČSN EN 12814-5 (056820) - květen 2003 aktuální vydání

Zkoušení svařovaných spojů polotovarů z termoplastů - Část 5: Makroskopická zkouška

125 Kč

ČSN EN 12814-6 (056820) - listopad 2001

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 6: Zkouška tahem při nízkých teplotách

190 Kč

ČSN EN 12814-7 (056820) - červen 2003

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12814-8 (056820) - srpen 2021 nové vydání

Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1778 (056825) - srpen 2002 aktuální vydání

Charakteristické hodnoty pro svařované konstrukce z termoplastů - Stanovení dovoleného namáhání a modulů pro navrhování svařovaných dílů z termoplastů

570 Kč

ČSN EN 14728 (056826) - duben 2021 nové vydání

Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN 13100-1 (056830) - listopad 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 1: Vizuální kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13100-2 (056830) - březen 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13100-3 (056830) - září 2005

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkoušení ultrazvukem

230 Kč

ČSN EN 13100-4 (056830) - září 2013 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Zkouška vysokým napětím

190 Kč

ČSN EN 13705 (056832) - květen 2005

Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

210 Kč

ČSN EN 16296 (056835) - září 2013 aktuální vydání

Vady svarových spojů termoplastů - Určování stupňů kvality

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16892 (056838) - únor 2017

Plasty - Svařování termoplastů - Specifikace svařovacích postupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 05 6931 (056931) - prosinec 1986

Zváranie. Oprava liatinových odliatkov

125 Kč