Třída 0555 - Plněné trubičkové elektrody

Zobrazit obsah třídy 5 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 17632 (055501) - leden 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 17634 (055502) - únor 2016 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - září 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 18276 (055505) - říjen 2017 aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 12153 (055507) - duben 2013

Svařovací materiály - Plněné elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařování niklu a niklových slitin - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN 14532-1 (055521) - leden 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 1: Základní metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny

440 Kč

ČSN EN 14532-2 (055521) - březen 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 2: Doplňkové metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny

340 Kč

ČSN EN 14532-3 (055521) - květen 2006 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 3: Posuzování shody drátových elektrod, drátů a tyčinek pro svařování hliníkových slitin

340 Kč