Třída 5 - SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ

Seznam podtříd

Kliknutím na číslo nebo název podtřídy zobrazíte jen normy v ní obsažené.

0500 Svařování, všeobecně (43)

0501 Svařování. Konstrukční předpisy a směrnice pro kovy (3)

0502 Svařování. Výrobní směrnice a předpisy pro kovy (6)

0503 Svařování. Výrobní předpisy z hlediska vybavení pracovišť a kvalifikace svářečů (46)

0506 Bezpečnost svařování (30)

0507 Zkoušení svářečů (14)

0511 Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svarů (59)

0512 Zkoušení svarů (1)

0513 Zkoušení svařitelnosti (8)

0520 Stroje a zařízení, všeobecně (25)

0521 Ruční a strojové svařování plamenem (7)

0522 Obloukové svařování (25)

0524 Svařování elektrickým obloukem a plazmou (2)

0525 Svařování v ochranných atmosférách (3)

0526 Svařování elektrickým odporem bodové (31)

0527 Švové odporové svařování (1)

0528 Třecí svařování (10)

0534 Řezání a drážkování (6)

0542 Pomocné stroje a zařízení pro svařování, pájení a řezání kovů (10)

0546 Hořáky a příslušenství pro svařování (3)

0550 Elektrody svařovací (9)

0551 Elektrody svařovací (1)

0553 Dráty a tyčinky svařovací (16)

0555 Plněné trubičkové elektrody (8)

0556 Pájky (5)

0557 Tavidla (2)

0558 Svařování ocelí pod tavidlem (4)

0559 Tvrdé pájení (6)

0561 Spojování (3)

0568 Svařování plastů (17)

0569 Kombinované svařování, pájení a řezání (1)