1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 0520 - Stroje a zařízení, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 5 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 22829 (052005) - květen 2018 aktuální vydání

Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9090 (052005) - květen 2020

Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 05 2008 (052008) - březen 1987

Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváračky. Názvoslovie a triedenie

230 Kč

ČSN 05 2010 (052010) - květen 1988

Zváranie. Odporové zváracie stroje. Technické požiadavky a metódy skúšania

350 Kč

ČSN EN 27286 (052011) - prosinec 1995

Svařování. Grafické značky pro odporová svařovací zařízení (ISO 7286:1986)

190 Kč

ČSN EN 62135-1 ed. 2 (052013) - březen 2016 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.16t

590 Kč

ČSN EN 62135-2 ed. 2 (052013) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

350 Kč

ČSN EN ISO 7284 (052015) - září 1998 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu

190 Kč

ČSN EN ISO 669 (052016) - září 2019 aktuální vydání

Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 5826 (052020) - srpen 2014 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Obecné požadavky platné pro všechny transformátory

350 Kč

ČSN EN ISO 5828 (052030) - červenec 2002 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Sekundární spojovací vodiče s koncovkami chlazenými vodou - Rozměry a charakteristiky

190 Kč

ČSN EN ISO 8205-1 (052031) - srpen 2003 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely

190 Kč

ČSN EN ISO 8205-2 (052031) - srpen 2003 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely

190 Kč

ČSN EN ISO 8205-3 (052031) - březen 2013 aktuální vydání

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 3: Požadavky na zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-1 (052040) - prosinec 2008 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-2 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 2: Měření urychlovacího napětí

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-3 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-4 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování

190 Kč

ČSN EN ISO 14744-5 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 5: Měření přesnosti vedení

230 Kč

ČSN EN ISO 14744-6 (052040) - červenec 2002 aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 6: Měření stability polohy bodu

190 Kč

ČSN EN ISO 15616-1 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 1: Všeobecné principy, podmínky přípustnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 15616-2 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 2: Měření statické a dynamické přesnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 15616-3 (052050) - červen 2004 aktuální vydání

Zkoušky přípustnosti CO₂ laserových zařízení pro vysoce jakostní svařování a řezání - Část 3: Kalibrace zařízení pro měření průtoku a tlaku plynu

125 Kč

ČSN EN ISO 22827-1 (052055) - srpen 2006

Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 1: Laserové zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 22827-2 (052055) - srpen 2006

Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus

230 Kč

ČSN EN ISO 17662 (052060) - listopad 2018 aktuální vydání

Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností

350 Kč