ČSN EN ISO 14744-3 (052040) Aktuální vydání

Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku

ČSN EN ISO 14744-3 Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 3: Měření proudu svazku
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN EN ISO 14744-3 (05 2040) patří do evropské normy složené ze šesti částí obsahujících základní ustanovení pro přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení, jejichž provedení se předpokládá u uživatele před uvedením zařízení do provozu. Provedení zkoušky může být i částí plánu údržby zařízení.
Část 3: Měření proudu svazku, je určena pro měření proudu svazku elektronů při přejímacích zkouškách elektronových svařovacích zařízení podle ČSN EN ISO 14744-1. Obsahuje základní údaje ke způsobům a přístrojům používaným při provádění měření. Hlavním účelem měření je přezkoušet, zda kolísání proudu svazku je uvnitř požadovaných mezí. Norma uvažuje měření proudu svazku do pracovního kusu s dostatečnou schopností odvodu tepla nebo s pomocí lapače elektronů na principu Faradayovy jímky. Při zkoušce se měří zvlnění, stabilizace proudu a opakovatelnost měřených hodnot po vypnutí zařízení.
Výsledky měření se hodnotí jejich porovnáním podle kritérií uvedených v ČSN EN ISO 14744-1.

Označení ČSN EN ISO 14744-3 (052040)
Katalogové číslo 63242
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 2002
Datum účinnosti 1. 8. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963632421
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14744-3 (052040) z června 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14744-1 (052040)
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 1: Zásady a přejímací podmínky

ČSN EN ISO 14744-2 (052040)
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 2: Měření urychlovacího napětí

ČSN EN ISO 14744-4 (052040)
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 4: Měření rychlosti svařování

ČSN EN ISO 14744-5 (052040)
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 5: Měření přesnosti vedení

ČSN EN ISO 14744-6 (052040)
Svařování - Přejímací zkoušky elektronových svařovacích zařízení - Část 6: Měření stability polohy bodu