Třída 0512 - Zkoušení svarů

Zobrazit obsah třídy 5 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 8249 (051225) - září 2019 aktuální vydání

Svařování - Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí

350 Kč