Třída 0550 - Elektrody svařovací

Zobrazit obsah třídy 5 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 544 (055001) - červenec 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - červen 2010 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace

350 Kč

ČSN EN ISO 18275 (055009) - duben 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 2401 (055011) - září 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody - Stanovení účinnosti, výtěžnosti a součinitele navaření

190 Kč

ČSN 05 5015 (055015) - leden 1986

Zváranie. Obalené elektródy na zváranie liatiny. Stanovenie odolnosti zvarového kovu proti tvoreniu horúcich trhlín

125 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - listopad 2013 aktuální vydání

Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor

190 Kč

ČSN EN ISO 14372 (055018) - březen 2012 aktuální vydání

Svařovací materiály - Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difuzního vodíku

190 Kč

ČSN EN 14700 (055020) - říjen 2014 aktuální vydání

Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary

230 Kč

ČSN EN ISO 3580 (055050) - červen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace

350 Kč