Třída 0511 - Destruktivní a nedestruktivní zkoušky svarů

Zobrazit obsah třídy 5 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - červen 2021 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Příprava zkušebních kusů a tyčí čistého svarového kovu z oceli, niklu a slitin niklu

190 Kč

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - červen 2021 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů a vzorků z oceli

190 Kč

ČSN EN ISO 15792-3 (051102) - listopad 2011 aktuální vydání

Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 3: Klasifikační zkoušení způsobilosti svařovacích materiálů pro svařování v polohách a k průvaru kořene u koutových svarů

190 Kč

ČSN EN ISO 3690 (051105) - leden 2020 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Stanovení obsahu vodíku v obloukově svařovaném svarovém kovu

340 Kč

ČSN EN ISO 18592 (051109) - březen 2020 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14270 (051110) - říjen 2016 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 10042 (051111) - leden 2019 aktuální vydání

Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14272 (051111) - květen 2021 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14273 (051112) - říjen 2016 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14323 (051113) - prosinec 2015 aktuální vydání

Odporové bodové a výstupkové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro rázovou zkoušku střihem a rázovou křížovou zkoušku tahem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12996 (051114) - březen 2014

Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů

230 Kč

ČSN EN ISO 4136 (051121) - únor 2023 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem

230 Kč

ČSN EN ISO 5173 (051124) - říjen 2023 nové vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem

340 Kč

ČSN EN ISO 9016 (051125) - prosinec 2022 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení

230 Kč

ČSN EN ISO 5178 (051126) - březen 2020 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů

190 Kč

ČSN EN ISO 9017 (051127) - prosinec 2018 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením

230 Kč

ČSN EN ISO 17639 (051128) - listopad 2022 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 10447 (051129) - říjen 2023 nové vydání

Odporové svařování - Zkoušení svarů - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 9015-1 (051134) - červenec 2011

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním

230 Kč

ČSN EN ISO 9015-2 (051134) - říjen 2018 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů

230 Kč

ČSN EN ISO 14329 (051135) - srpen 2004 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 17653 (051136) - březen 2013 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů

190 Kč

ČSN EN ISO 17654 (051137) - duben 2012 aktuální vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Zkouška tlakem odporových švových svarů

125 Kč

ČSN EN ISO 17655 (051138) - únor 2004 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu

190 Kč

ČSN EN ISO 22826 (051138) - listopad 2021 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti úzkých spojů svařovaných laserem a elektronovým svazkem (Zkoušky tvrdosti podle Vickerse a podle Knoopa)

340 Kč

ČSN EN ISO 14324 (051139) - srpen 2004 aktuální vydání

Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu

230 Kč

ČSN EN ISO 9018 (051140) - květen 2016 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17642-1 (051142) - květen 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně

125 Kč

ČSN EN ISO 17642-2 (051142) - listopad 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí

340 Kč

ČSN EN ISO 17642-3 (051142) - listopad 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí

230 Kč

ČSN EN ISO 17641-1 (051143) - květen 2005

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 1: Všeobecně

190 Kč

ČSN EN ISO 17641-2 (051143) - květen 2016 aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za horka pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 05 1144 (051144) - červenec 1990

Zváranie. Zvarové spoje. Skúšanie ocelí na odolnosť proti žíhacej praskavosti

125 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - květen 2018 aktuální vydání

Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 17636-1 (051150) - březen 2023 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 1: Metody rentgenového a gama záření využívající film

440 Kč

ČSN EN ISO 17636-2 (051150) - srpen 2023 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Radiografické zkoušení - Část 2: Metody rentgenového a gama záření využívající digitální detektory

570 Kč

ČSN 05 1155 (051155) - listopad 1980

Nedestruktivní zkoušení svarů. Určování hloubky kořenových vad ve svaru defektometrem

190 Kč

ČSN EN ISO 17635 (051170) - říjen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Obecná pravidla pro kovové materiály

230 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - březen 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení

350 Kč

ČSN EN ISO 11666 (051172) - červenec 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Úrovně přípustnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 19285 (051172) - červen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array (PAUT) - Stupně přípustnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 20601 (051172) - červenec 2019

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 4761 (051172) - červenec 2023

Nedestruktivní zkoušení svarů - Ultrazvukové zkoušení phased array (UT-PA) tenkostěnných ocelových součástí - Úrovně přípustnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23279 (051173) - květen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech

230 Kč

ČSN ISO 9764 (051174) - říjen 1994

Nedestruktivní zkoušení. Odporově a indukčně svařované ocelové trubky pro tlakové použití. Ultrazvukové zkoušení svarů pro zjištění podélných vad

125 Kč

ČSN EN ISO 13588 (051175) - červenec 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array

350 Kč

ČSN EN ISO 23277 (051176) - březen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení kapilární metodou - Stupně přípustnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - srpen 2022 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.22t

250 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - srpen 2022 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny

230 Kč

ČSN EN ISO 23864 (051178) - červen 2022

Nedestruktivní zkoušení svarů - Ultrazvukové zkoušení - Použití automatizované techniky celkového ostření (TFM) a souvisejících technologií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17643 (051179) - duben 2016

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkouška svarů vířivými proudy analýzou komplexní roviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17637 (051180) - říjen 2018 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Vizuální kontrola tavných svarů

230 Kč

ČSN EN ISO 17638 (051182) - květen 2017 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou metodou práškovou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23278 (051183) - březen 2016 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Stupně přípustnosti

190 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - červenec 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu

340 Kč

ČSN EN ISO 15626 (051185) - duben 2020 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10863 (051186) - květen 2021 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití techniky měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD)

440 Kč

ČSN ISO 24497-1 (051190) - říjen 2022

Nedestruktivní zkoušení - Magnetická paměť kovů - Část 1: Slovník a obecné požadavky

230 Kč

ČSN ISO 24497-2 (051190) - říjen 2022

Nedestruktivní zkoušení - Magnetická paměť kovů - Část 2: Kontrola svarových spojů

230 Kč
foo