ČSN EN ISO 9015-1 (051134)

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním

ČSN EN ISO 9015-1 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 9015 specifikuje zkoušky tvrdosti na příčných řezech svarových spojů obloukově svařovaných kovových materiálů. Odpovídá zkouškám tvrdosti podle Vickerse podle ISO 6507-1, obvykle se zkušebními zatíženími 49,03 N nebo 98,07 N ( HV 5 nebo HV 10).
Pro uvedenou zkoušku lze však v zásadě použít zkoušení podle Brinella (s vhodnými zkušebními zatíženími HB 2,5/15,625 nebo HB 1/2,5) podle ISO 6506-1 a zkoušení mikrotvrdosti podle ISO 6507-1 a ISO 9015-2.
Tuto část ISO 9015 není možno používat pro zkoušky svarů na austenitických korozivzdorných ocelích.

Označení ČSN EN ISO 9015-1 (051134)
Katalogové číslo 88576
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2011
Datum účinnosti 1. 8. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963885766
Tato norma nahradila ČSN EN 1043-1 (051134) z ledna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9015-2 (051134)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů