ČSN EN ISO 9015-2 (051134) Aktuální vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů

ČSN EN ISO 9015-2 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 9015 specifikuje zkoušení mikrotvrdosti na příčných řezech svarových spojů kovových materiálů s vysokými gradienty tvrdosti. Odpovídá zkouškám tvrdosti podle Vickerse podle ISO 6507-1, obvykle se zkušebním zatížením 0,98 N nebo menším než 49 N (HV 0,1 nebo menším než HV 5).
POZNÁMKA: Zkoušení zabezpečuje, že je stanovena nejvyšší a/nebo nejnižší tvrdosti obou mateřských materiálů (v případě různých materiálů obou mateřských materiálů) a svarového kovu.
Tato část ISO 9015 nezahrnuje zkoušení tvrdosti svarů při zatíženích 49,03 N a vyšším, pro které platí ISO 9015-1.
Tato část ISO 9015 neplatí pro zkoušení tvrdosti podle Vickerse odporových bodových svarů a švových svarů, pro které platí ISO 14271.
Tato část ISO 9015 neplatí pro zkoušení tvrdosti velmi úzkých svarů, například typicky provedených laserovým nebo elektronovým svařováním, pro které platí ISO 22826.

Označení ČSN EN ISO 9015-2 (051134)
Katalogové číslo 505901
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 2018
Datum účinnosti 1. 11. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135059010
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9015-2 (051134) z září 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9015-1 (051134)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním