ČSN EN ISO 9015-2 (051134) Zrušená norma

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 2: Zkoušení mikrotvrdosti svarových spojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 9015 specifikuje zkoušky mikrotvrdosti na příčných řezech svarových spojů kovových materiálů s vysokými gradienty tvrdosti. Odpovídá zkouškám tvrdosti podle Vickerse podle ISO 6507-1, obvykle se zkušebními zatíženími 0,98 N nebo menšími než 49 N (HV 1 nebo menší než HV 5).
Tato část ISO 9015 nezahrnuje zkoušení tvrdosti svarů při zatíženích 49,03 N a vyšších, pro které platí ISO 9015-1.
Tato část ISO 9015 neplatí pro zkoušení tvrdosti velmi úzkých svarů, např. typicky provedených lase-rovým nebo elektronovým svařováním, pro které platí ISO 22826.

Označení ČSN EN ISO 9015-2 (051134)
Katalogové číslo 99929
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2016
Datum účinnosti 1. 10. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963999296
Norma byla zrušena k 1. 11. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 9015-2 (051134)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 9015-2 (051134) z července 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9015-1 (051134)
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním