ČSN EN 1043-1 (051134) Zrušená norma

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním

ČSN EN 1043-1 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je identická s EN 1043-1:1995. Tato norma specifikuje zkoušky tvrdosti na příčných řezech svarových spojů obloukově svařovaných kovových materiálů. Odpovídá zkouškám tvrdosti podle Vickerse v souladu s normou ISO 6507-1, s běžným zkušebním zatížením 49 N nebo 98 N (HV 5 nebo HV 10). Pro uvedenou zkoušku lze však použít i zkoušku tvrdosti podle Brinella (s příslušným zkušebním zatížením HB 2,5/15,625 nebo HB 1/2,5) podle normy EN 10003-1 a pro zkoušky mikrotvrdosti podle normy ISO 6507-2 a EN 1043-2. Zkoušky se provádějí za účelem stanovení nejvyšší a nejnižší hodnoty jak základního, tak svarového kovu. Typ a rozsah zkoušek je určen příslušnou normou výrobku nebo dohodou mezi smluvními stranami. ČSN EN 1043-1 (05 1134) byla vydána v lednu 1998. Nahradila ČSN 05 1134 z 8.10.1987.

Označení ČSN EN 1043-1 (051134)
Katalogové číslo 26292
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963262925
Norma byla zrušena k 1. 8. 2011
a nahrazena ČSN EN ISO 9015-1 (051134)
Tato norma nahradila ČSN 05 1134 (051134) z června 1988
Dostupnost skladem (tisk na počkání)