Třída 0500 - Svařování, všeobecně

Zobrazit obsah třídy 5 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0000 (050000) - leden 1987

Zváranie. Zváranie kovov. Základné pojmy

340 Kč

ČSN 05 0002 (050002) - prosinec 1988

Zváranie. Oblúkové a elektrotroskové zváranie a naváranie. Základné pojmy

440 Kč

ČSN 05 0003 (050003) - duben 1991

Zváranie. Odporové zváranie. Základné pojmy

770 Kč

ČSN 05 0004 (050004) - listopad 1990

Zváranie. Elektrónové a laserové zváranie. Základné pojmy

230 Kč

ČSN EN ISO 6520-1 (050005) - leden 2008 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování

570 Kč

ČSN EN ISO 6520-2 (050005) - březen 2014 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování

350 Kč

ČSN EN 14610 (050007) - srpen 2005

Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů

770 Kč

ČSN EN ISO 17659 (050008) - červen 2005

Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením

590 Kč

ČSN EN 1792 (050009) - duben 2004 aktuální vydání

Svařování - Vícejazyčný seznam termínů ze svařování a příbuzných procesů

590 Kč

ČSN 05 0010 (050010) - duben 1983

Zváranie. Názvoslovie zvárania plastov

350 Kč

ČSN EN ISO 4063 (050011) - červenec 2011 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Přehled metod a jejich číslování

340 Kč

ČSN EN ISO 15296 (050015) - červenec 2018

Zařízení pro plamenové svařování - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 6947 (050024) - listopad 2011

Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování

Norma bude zrušena k 1. červnu 2020 (zobrazit náhrady).

340 Kč

ČSN EN ISO 6947 (050024) - květen 2020 nové vydání

Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9692-1 (050025) - březen 2014 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

250 Kč

ČSN EN ISO 9692-2 (050025) - červenec 2000

Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem

230 Kč

ČSN EN ISO 9692-3 (050025) - leden 2017 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 9692-4 (050025) - květen 2004 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli

230 Kč

ČSN EN 1708-1 (050026) - červenec 2010 aktuální vydání

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 1: Tlakové součásti

570 Kč

ČSN EN 1708-2 (050026) - září 2019 aktuální vydání

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku

340 Kč

ČSN EN 1708-3 (050026) - říjen 2012

Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 3: Plátované, navařované a vykládané tlakové části

230 Kč

ČSN 05 0032 (050032) - říjen 1978

Zváranie. Tvary a rozmery zvarových plôch. Zváranie medi a jej zliatin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.86t

222 Kč

ČSN 05 0040 (050040) - září 1987

Spájkovanie. Spájkovanie kovov. Základné pojmy

440 Kč

ČSN EN ISO 10564 (050045) - květen 1998

Materiály pro měkké a tvrdé pájení - Metody pro vzorkování měkkých pájek pro analýzu

125 Kč

ČSN EN ISO 9454-1 (050046) - říjen 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 1: Klasifikace, označování a balení

230 Kč

ČSN EN ISO 9454-2 (050047) - srpen 2001

Tavidla pro měkké pájení - Klasifikace a požadavky - Část 2: Požadavky na provedení

230 Kč

ČSN EN 29455-1 (050051) - únor 1997

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 1: Stanovení netěkavých látek, gravimetrická metoda

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-2 (050052) - prosinec 1997 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 9455-3 (050053) - říjen 1998

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-5 (050055) - únor 2015

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-6 (050056) - duben 1998

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 6: Stanovení a detekce obsahu halogenidů (kromě fluoridů)

230 Kč

ČSN EN 29455-8 (050058) - listopad 1995

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 8: Stanovení obsahu zinku (ISO 9455-8:1991)

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-9 (050059) - prosinec 1997 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku

125 Kč

ČSN EN ISO 3677 (050060) - duben 2017 aktuální vydání

Přídavné kovy pro měkké a tvrdé pájení - Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9455-10 (050060) - srpen 2013 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 10: Zkouška účinnosti tavidla, metoda roztékavosti pájky

230 Kč

ČSN EN ISO 9455-12 (050062) - únor 1997

Tavidla pro měkké pájení. Zkušební metody. Část 12: Korozní zkouška na ocelové trubičce

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-11 (050063) - červen 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidel

190 Kč

ČSN EN ISO 9455-13 (050063) - červenec 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla

125 Kč

ČSN EN ISO 9455-14 (050063) - červenec 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel

190 Kč

ČSN EN ISO 9455-15 (050063) - květen 2018 aktuální vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi

230 Kč

ČSN EN ISO 9455-16 (050066) - duben 2020 nové vydání

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkouška účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9455-17 (050067) - březen 2007

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla

340 Kč