Třída 0551 - Elektrody svařovací

Zobrazit obsah třídy 5 - Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 3581 (055100) - říjen 2018 aktuální vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč