ČSN EN ISO 17634 (055502) Aktuální vydání

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace

ČSN EN ISO 17634 Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování žáropevných ocelí v ochranném plynu - Klasifikace
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky pro klasifikaci plněných elektrod používaných pro obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu žáropevných a nízkolegovaných ocelí tepelně zpracovaných po svařování. Jedna plněná elektroda může být zkoušena a klasifikována s různými ochrannými plyny. Tato mezinárodní norma je kombinovanou specifikací poskytující klasifikaci využívající systém na základě chemického složení čistého svarového kovu nebo systém na základě pevnosti v tahu a chemického složení čistého svarového kovu.
1) Články a tabulky, které jsou označeny písmenem "A" se používají pouze pro plněné elektrody klasifikované v systému na základě chemického složení, s požadavky na smluvní mez a průměrnou nárazovou práci 47 J čistého svarového kovu podle této mezinárodní normy.
2) Články a tabulky, které jsou označeny písmenem "B" se používají pouze pro plněné elektrody klasifikované v systému na základě pevnosti v tahu a chemického složení čistého svarového kovu podle této normy.
3) Články a tabulky, které nejsou označeny ani písmenem "A" ani "B" se používají pro všechny plněné elektrody klasifikované podle této normy.
Je známo, že svařovací vlastnosti plněných elektrod mohou být měněny použitím pulzního proudu, ale pro použití této normy se pulzní proud pro stanovení klasifikace elektrod nepoužívá.

Označení ČSN EN ISO 17634 (055502)
Katalogové číslo 98834
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2016
Datum účinnosti 1. 3. 2016
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963988344
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 17634 (055502) z června 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)