TNI CEN/TR 16193 (838180)

Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva specifikuje tři metody pro detekci a stanovení počtů Escherichia coli v kalech z čistíren odpadních vod, upravených bioodpadech a půdě:
- Metoda A - Metoda membránových filtrů pro kvantifikaci;
- Metoda B - Miniaturizovaná metoda (nejpravděpodobnějšího počtu) inokulací do tekutého média;
- Metoda C - Makrometoda (nejpravděpodobnějšího počtu) v tekutém médiu.
Escherichia coli může být použita jako indikátor fekální kontaminace. Může být také použita k monitorování účinnosti pasterizace nebo dezinfekce, ale je poměrně citlivá (vůči teplotě, vysoké hodnotě pH), a proto nemůže odrážet chování všech patogenních bakterií v materiálu.

Označení TNI CEN/TR 16193 (838180)
Katalogové číslo 96317
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 12. 2014
Datum účinnosti 1. 1. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963963174
Dostupnost skladem (tisk na počkání)