TNI CEN/TR 16364 (755474)

Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Předpověď migrace z organických materiálů s použitím matematického modelování

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická normalizační informace popisuje postup založený na difuzním modelu, který se používá pro hodnocení specifické migrace látek z organických materiálů, přicházejících do styku s pitnou vodou, do pitné vody. Jak je vysvětleno v tomto dokumentu, je matematické modelování snadno použitelné pro určité organické materiály. Modelování difuze je v podstatě použitelné také pro jiné organické materiály, ale praktické obtíže spojené se získáváním dat pro difuzní model mohou omezit nebo znemožnit jeho použití. Podle toho je potřeba vedle difuzního modelu brát v úvahu vědecké postupy hodnocení pro potřebné vstupní údaje. Tento přístup se obvykle používá pro organické látky, které jsou rozpustné v matrici materiálu. Pro látky aplikované zevně na výrobek z organického materiálu, např. pro antistatická činidla, maziva apod. se modelování difuze nepoužívá, stejně jako pro elektrolyty, soli, oxidy a kovy. Modelování difuze se používá pouze pro organické látky s (dobře) definovanou relativní molekulovou hmotností nebo pro směsi s definovaným rozsahem relativních molekulových hmotností.

Označení TNI CEN/TR 16364 (755474)
Katalogové číslo 93923
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 10. 2013
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963939230
Dostupnost skladem (tisk na počkání)