TNI CEN/TR 15473 (758088)

Charakterizace kalů - Správná praxe při sušení kalů

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva popisuje správnou praxi při sušení kalů a je jednou z řady alternativ zacházení s kaly. Poskytuje přehled postupů sušení kalů z městských čistíren odpadních vod; vlastností vysušených kalů a možností jejich využití.
Kaly jiného původu, jako jsou vodárenské kaly nebo kaly z čistíren průmyslových odpadních vod, nejsou předmětem této technické zprávy, i když zacházení s nimi se bude ve velké míře řídit doporučeními uvedenými v této technické zprávě.

Označení TNI CEN/TR 15473 (758088)
Katalogové číslo 85132
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 3. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963851327