TNI CEN/TR 16092 (018338)

Elektronický vyběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay)

Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva se zaměřuje na analýzu požadavků na obecný systém pro placení předem za mýtné služby, včetně:
- vztahů s dalšími existujícími normami v této oblasti;
- klíčových požadavků a funkčnosti, které musí být zajištěny.
Na základě analýzy jsou v této zprávě obsaženy požadavky na obecný systém placení předem (pre-pay) a různé další druhy pre-pay řešení roztříděné do kategorií podle jejich funkčních, technických a právních aspektů. Co se týče právních nároků, bude ještě ujasněno, zda prostředky při placení předem spadají do oblasti působnosti Evropské směrnice 2000/46/ES o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, a zda organizace vydávající médium musí vystupovat jako finanční instituce a spadá do oblasti Směrnice o platebních službách 2007/64/ES. Druhá směrnice se týká přímo platebních úkonů vykonaných subjekty, ale nevyžaduje plnou bankovní licenci.
Tato technická zpráva popisuje současný stav věcí ohledně mýtných systémů placení předem, včetně poptávek na normy a soupisu předpisů daných normami. Umožní tak identifikovat a stanovit priority ohledně nedostatků ve smyslu norem nebo dalších činitelů potřebných k tomu, aby mohl trh poskytnout v evropském kontextu životaschopné řešení placení mýtného předem.
Tato technická zpráva nedává žádné usnesení o tom jak nebo zda je jedno z popsaných řešení placení mýtného předem komerčně proveditelné, aby bylo považováno za použitelnou nabídku uživateli služby. Návratnost investice poskytovatelům služby mýtného je s ohledem na požadavky systémové architektury a dalších povinností (refundace uživatele) nejistá.
Tato technická zpráva podává pouze souhrn požadavků na možná řešení placení mýtného předem. Je na těch, kteří přijímají rozhodnutí, posoudit možné alternativy na základě individuálních předpokladů svého mýtného režimu a přijetí trhu.

Označení TNI CEN/TR 16092 (018338)
Katalogové číslo 92585
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2013
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963925851
Dostupnost skladem (tisk na počkání)