1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

Třída 0183 - Dopravní telematika

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN 13372 (018303) - březen 2005

Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Profily DSRC pro aplikace RTTT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12795 (018304) - září 2003

Dopravní telematika - Vyhrazená spojení krátkého dosahu (DSRC) - Datová vrstva DSRC: řízení logických spojů středního dosahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12253 (018305) - březen 2005

Dopravní telematika (RTTT) - Vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC) - Fyzikální vrstva užívající mikrovlnu při 5,8 GHz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 17687 (018310) - srpen 2014 aktuální vydání

Systémy řízení a dopravní informace (TICS) - Obecné řízení vozového parku a provoz komerční nákladní dopravy - Datový slovník a soubory zpráv pro elektronickou identifikaci a monitorování dopravy nebezpečných materiálů/zboží

550 Kč

ČSN P ISO/TS 24533 (018316) - květen 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Metodika výměny informací silniční dopravy

550 Kč

ČSN ISO 26683-1 (018317) - září 2013

Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 1: Kontext, architektura a referenční normy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO 26683-2 (018317) - září 2013

Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 2: Profily rozhraní aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 26683-3 (018317) - leden 2020

Inteligentní dopravní systémy - Identifikace obsahu nákladních dopravních prostředků a komunikační architektura (FLC-CIC) - Část 3: Informace z monitorování podmínek zásilky během přepravy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15638-1 (018318) - červenec 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 1: Rámec a architektura

770 Kč

ČSN ISO 15638-10 (018318) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 10: Záchranný systém EMS/eCall

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15638-11 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 11: Záznam činnosti řidiče

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-12 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 12: Monitorování hmotnosti vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-14 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 14: Řízení přístupu vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 15638-15 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 15: Monitorování pozice vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-16 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 16: Monitorování rychlosti vozidla

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 15638-17 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 17: Monitorování zásilky a pozice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-18 (018318) - leden 2018

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 18: ADR (nebezpečné zboží)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-2 (018318) - leden 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 2: Parametry společné platformy používající CALM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-3 (018318) - leden 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telemetické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 3: Provozní požadavky, postupy certifikace a opatření dohledu nad poskytovateli regulovaných služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO 15638-5 (018318) - březen 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 5: Generické informace o vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 15638-6 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 6: Regulované aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 15638-7 (018318) - březen 2014

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 7: Ostatní aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 15638-8 (018318) - květen 2015

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 8: Management přístupu vozidel

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN P ISO/TS 15638-4 (018318) - srpen 2020

Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro spolupracující telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 4: Požadavky na zabezpečení systému

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN P ISO/TS 17187 (018319) - srpen 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Řídicí pravidla pro podporu metod elektronické výměny informací

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 15623 (018332) - květen 2014 aktuální vydání

Inteligentní dopravní systémy - Varovné systémy předsunutých překážek - Funkční požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO 14815 (018337) - leden 2006

Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Systémová specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14816 (018338) - leden 2007 aktuální vydání

Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a zařízení - Číslování a struktura dat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

670 Kč

TNI CEN/TR 16092 (018338) - duben 2013

Elektronický vyběr poplatků - Požadavky na systémy s placením předem (Pre-Pay)

440 Kč

ČSN EN ISO 14814 (018339) - leden 2009 aktuální vydání

Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie

230 Kč

ČSN EN ISO 17261 (018340) - duben 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie intermodální/multimodální přepravy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 17262 (018341) - duben 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.14t, A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

840 Kč

ČSN EN ISO 17263 (018342) - leden 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN EN ISO 17264 (018343) - květen 2010

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

580 Kč

ČSN EN 16312 (018345) - květen 2013

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI) - Aplikační profil interoperability AVI/AEI a identifikace elektronické registrace (ERI) pomocí vyhrazeného spojení krátkého dosahu

440 Kč

ČSN ISO 24535 (018345) - září 2008

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Základní identifikace elektronické registrace (ERI)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 24534-1 (018350) - leden 2011

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 1: Architektura

230 Kč

ČSN EN ISO 24534-2 (018350) - leden 2011

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 2: Provozní požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 24534-3 (018350) - říjen 2016

Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data o vozidle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 24534-4 (018350) - leden 2011

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 110 Kč

ČSN ISO 24534-5 (018350) - červen 2012

Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 5: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím symetrického šifrování

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 8.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

740 Kč

ČSN EN 15213-1 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 1: Referenční architektura a terminologie

230 Kč

ČSN EN 15213-2 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 2: Prvky běžné statutární zprávy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 15213-3 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 3: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci krátkého dosahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 15213-4 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 4: Rozhraní a systémové požadavky v komunikaci dlouhého dosahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 15213-5 (018360) - listopad 2013

Inteligentní dopravní systémy - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (ATSVR) - Část 5: Rozhraní předávání zpráv

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15213-6 (018360) - listopad 2011

Dopravní telematika - Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Část 6: Zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-1 (018365) - srpen 2020 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 1: Kontrola shody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN P CEN/TS 16702-2 (018365) - červenec 2020 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků - Bezpečné monitorování pro autonomní systémy výběru mýtného - Část 2: Důvěryhodný záznamník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P ISO/TS 16785 (018366) - srpen 2015

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice rozhraní mezi DSRC-OBE a vnějšími zařízeními ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-1 (018369) - listopad 2018

Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 1: Rámec

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21719-2 (018369) - listopad 2018

Elektronický výběr poplatků - Personalizace palubního zařízení (OBE) - Část 2: Použití vyhrazeného spojení krátkého dosahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN ISO 14907-1 (018381) - leden 2021

Elektronický výběr poplatků - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-2 (018381) - únor 2017 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro mobilní a pevná zařízení - Část 2: Specifikace zkoušek pro posouzení shody na rozhraní systému EFC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - květen 2019 aktuální vydání

Elektronický výběr mýtného - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazenou komunikaci krátkého dosahu (DSRC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

1 070 Kč

ČSN EN ISO 17573-1 (018383) - leden 2020

Elektronický výběr poplatků - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla - Část 1: Referenční model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17574 (018384) - listopad 2017 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 16407-1 (018385) - červen 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 16407-2 (018385) - květen 2019

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-1 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16410-1 (018385) - červen 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 16410-2 (018385) - květen 2019

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO 17575-3 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17575-1 (018385) - srpen 2016

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 1: Zpoplatňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 17575-2 (018385) - srpen 2016

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 2: Komunikace a propojení s nižšími vrstvami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17575-3 (018385) - srpen 2016

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 3: Kontextová data

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

TNI CEN ISO/TR 16401-1 (018385) - listopad 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

TNI CEN ISO/TR 16401-2 (018385) - listopad 2018

Elektronický výběr poplatků - Posouzení shody zařízení s ISO/TS 17575-2 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 15876-1 (018386) - duben 2017 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 15876-2 (018386) - duben 2017 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 25110 (018387) - květen 2018

Elektronický výběr poplatků - Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

TNI CEN/TR 15762 (018388) - srpen 2011

Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla

230 Kč

ČSN EN ISO 12813 (018389) - duben 2020 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 13143-1 (018389) - květen 2021 nové vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 13143-2 (018389) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 12813 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13140-1 (018391) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 13140-2 (018391) - červen 2017

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s ISO 13141 - Část 2: Abstraktní sestava zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13141 (018391) - květen 2016

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Služba posílení lokalizace pro autonomní systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.17t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

TNI CEN/TR 16040 (018392) - leden 2011

Elektronický výběr mýtného - Požadavky na DSRC ve městě

440 Kč

TNI CEN/TR 16152 (018394) - březen 2013

Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE

440 Kč

TNI CEN/TR 16219 (018395) - únor 2012

Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Služby přidané hodnoty založené na využití palubního zařízení EFC

570 Kč

ČSN P CEN/TS 16331 (018396) - leden 2013

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profily pro interoperabilitu autonomních systémů

570 Kč

ČSN EN ISO 19299 (018397) - únor 2021

Elektronický výběr poplatků - Bezpečnostní rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17444-1 (018398) - červen 2018 aktuální vydání

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Metriky pro posouzení výkonnosti - Část 1: Metriky

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17444-2 (018398) - srpen 2014

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Funkční charakteristiky výběru poplatků - Část 2: Rámec pro zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

TNI CEN/TR 16690 (018399) - červenec 2015

Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč