TNI CEN/TR 16690 (018399)

Elektronický výběr poplatků - Pokyny pro aplikace EFC v ITS stanicích ve vozidle

Objednat
Cena: 945 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická normalizační informace (TNI) se zaměřuje především na poskytnutí přehledu, jak mohou být zkombinovány zavedené a rozšířené služby elektronického výběru poplatků (dále jen EFC) a nově se rozvíjející služby na platformě kooperativních ITS systémů (C-ITS). TNI poskytuje informace návrhářům ITS o povaze a specifikách služeb EFC. To také poskytuje zúčastněným stranám v systému EFC návod, jak lze služby EFC zahrnout do souboru služeb poskytovaných v prostředí ITS. Tato TNI popisuje veškeré aspekty integrace služby EFC do stanice ITS a to jak z pohledu EFC, tak i z pohledu C-ITS.
Tato TNI slouží hlavně poskytovatelům služby, jelikož jako konceptuální dokument stanoví co očekávat v případě přesunutí služeb EFC ze specializovaného hardware na sdílený v rámci jednotky pro kooperativní systémy (stanice ITS).

Označení TNI CEN/TR 16690 (018399)
Katalogové číslo 97675
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 7. 2015
Datum účinnosti 1. 8. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 114 stran formátu A4
EAN kód 8590963976754
Dostupnost skladem (tisk na počkání)