ČSN EN ISO 17261 (018340)

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Architektura a terminologie intermodální/multimodální přepravy

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma popisuje koncepční a logickou architekturu a podpůrné služby pro systém automatické identi-fikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI) v intermodálním/multimodálním prostředí. Referenční archi-tektura stanovená v této normě je konzistentním rozšířením architektury popsané v normě určené pro jednoduché systémy AVI/AEI v ISO 14814. Skládá se z konceptuálního popisu, logické definice, identifikace objektů, struktury interakcí objektů, datové architektury, fyzického popisu, bezpečnosti systému, odolnosti, výkonu, obnovení po katastrofě a migrací (přenositelností). Pro popis architektury je zde zvoleno zjednodušené objektové modelování založené na principech UML.
Norma se věnuje pouze jednotkám AVI/AEI, krabice, malé schránky a přepravované zboží jsou mimo rámec této normy. Obecně platí, že vnitřek nákladního prostoru řeší skupina ISO/IEC JTC 1 SC 31 a vnějšek řeší skupina CEN/TC 278 WG12 společně se ISO/TC 204 WG4. Rozšiřuje koncepční a komunikační AVI architekturu stanovenou v ISO 14814, ale nespecifikuje kmitočtové ani bezdrátové rozhraní protokolu. Zajišťuje maximální interoperabilitu a poskytuje možnost migrace nahoru k výkonnějším systémům.

Označení ČSN EN ISO 17261 (018340)
Katalogové číslo 92577
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2013
Datum účinnosti 1. 5. 2013
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963925776
Tato norma nahradila ČSN P CEN ISO/TS 17261 (018340) z srpna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)