TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572 (250020)

Funkční referenční architektura pro komunikace v inteligentních měřicích systémech

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva se týká následujících komunikací, které jsou k dispozici uvnitř M/441:
Evropská norma, zahrnující softwarovou a hardwarovou otevřenou architekturu pro elektroměry, která podporuje spolehlivou obousměrnou komunikaci ve směru i proti směru toku proudu pomocí normativních rozhraní a formáty pro výměnu dat a podporuje moderní informační, správní a řídicí systémy pro odběratele a dodavatele služeb.
Architektura musí být stupňovatelná, aby bylo možné realizovat aplikace od nejjednodušších po nejsložitější.
Architektura musí dále brát ohled na aktuálně užívaná komunikační média a musí se dát přizpůsobit na budoucí komunikační média.
Komunikační standard otevřené architektury musí umožnit bezpečné napojení datových schránek s chráněným metrologickým blokem.
Protože jedna technická norma nemůže pokrýt celý aplikační rozsah inteligentních měřicích systémů, je vydána tato Technická zpráva.
Technická zpráva je druhý dokument, který vydala Koordinační skupina inteligentního měření po přijetí Mandátu 441 (M/441). První dokument - odpověď na mandát - byl vydán v prosinci 2009 a podával přehled dnešních a budoucích normotvorných aktivit z hlediska komunikací i dalších funkcí inteligentního měření.
Jakmile bude normativní činnost podniknutá jako odpověď na Mandát M/441, dokončena z hlediska komunikací i dalších funkcí, bude vydána závěrečná zpráva, která bude obsahovat seznam dokončených technických norem pro obě tyto oblasti.

Označení TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572 (250020)
Katalogové číslo 94798
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 11. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963947983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)