TNI CEN/TR 15858 (728006)

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování regulovaných nebezpečných látek ze stavebních výrobků založené na postupech WT, WFT/FT

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

TNI CEN/TR 15858

Tato technická zpráva popisuje technické postupy pro poskytování informací
o uvolňování/emisích regulovaných látek podle základního požadavku 3 směrnice o stavebních výrobcích a zejména ustanovení o těch informacích využívajících postupy "bez zkoušení" (Without Testing - WT) a "bez dalšího zkoušení" (Without Further Testing - WFT). Je zde uveden souhrnný popis všech možností zkoušení stavebních výrobků vzhledem k ER3. Tato technická zpráva CEN se týká stavebních výrobků, za které CEN zodpovídá, tj. takových, které splňují evropské výrobkové normy. Řada principů a koncepcí uvedených v této zprávě však může být aplikována i na stavební výrobky, na které se vztahují Evropská technická schválení.

Označení TNI CEN/TR 15858 (728006)
Katalogové číslo 84841
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963848419
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo