Třída 0138 - Reprografie

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN ISO 6196-1 (013800) - únor 1996

Mikrografie. Slovník. Část 1: Obecné termíny

230 Kč

ČSN ISO 6196-2 (013800) - únor 1996

Mikrografie. Slovník. Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování

190 Kč

ČSN ISO 6196-3 (013800) - prosinec 1998

Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu

190 Kč

ČSN ISO 6196-5 (013800) - únor 1996

Mikrografie. Slovník. Část 5: Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola

230 Kč

ČSN ISO 6196-6 (013800) - únor 1996

Mikrografie. Slovník. Část 6: Přístroje

340 Kč

ČSN ISO 6196-7 (013800) - únor 1996

Mikrografie. Slovník. Část 7: Mikrografie ve zpracování dat

190 Kč

ČSN 01 3801 (013801) - srpen 1990

Reprografie. Názvosloví v reprografii

945 Kč

ČSN 01 3805 (013805) - září 1988

Reprografie. Symboly na mikrografických médiích a technické předlohy

230 Kč

ČSN 01 3807 (013807) - leden 1984

Reprografie. Značky pro technologická schémata v reprografii

230 Kč

ČSN ISO 10196 (013808) - říjen 1993

Mikrografie. Doporučení pro přípravu předloh

190 Kč

ČSN 01 3810 (013810) - leden 1977

Reprografie. Měřítka zobrazení

125 Kč

ČSN 01 3817 (013817) - září 1978

Reprografie. Mikrofilmy a mikrofiše. Záznamy změn

65 Kč

ČSN ISO 446 (013819) - únor 1994

Mikrografie. Zkušební znak ISO a zkušební obrazec ISO 1. Popis a použití

125 Kč

ČSN 01 3820 (013820) - listopad 1987

Reprografie. Zkušební obrazce čitelnosti. Stanovení meze čitelnosti

190 Kč

ČSN 01 3821 (013821) - září 1978

Reprografie. Etalony šedi

65 Kč

ČSN 01 3823 (013823) - leden 1984

Reprografie. Zkušební obrazce rozlišovací schopnosti. Rozměry a technické požadavky

190 Kč

ČSN 01 3824 (013824) - únor 1987

Reprografie. Zkušební předloha pro kopírování. Základní technické požadavky

125 Kč

ČSN ISO 8126 (013825) - duben 1997

Mikrografie - Diazografické a vesikulární filmy - Visuální hustoty - Požadavky

125 Kč

ČSN 01 3826 (013826) - červen 1990

Reprografie. Zkušební mikrografická média. Technické požadavky

230 Kč

ČSN ISO 8514-1 (013827) - duben 1994

Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 1: Požadavky na zkušební diapozitiv a zkušební data na magnetickém nosiči

190 Kč

ČSN ISO 8514-2 (013828) - duben 1994

Mikrografie. Mikrografická média COM. Kontrola jakosti. Část 2: Postup

190 Kč

ČSN 01 3829 (013829) - březen 1987

Reprografie. Technologické kontroly v mikrografii

190 Kč

ČSN 01 3830 (013830) - září 1990

Reprografie. Mikroštítky

230 Kč

ČSN 01 3831 (013831) - září 1981

Reprografie. Mikroštítky pro informace o vynálezech

125 Kč

ČSN ISO 8127-1 (013836) - říjen 1992

Mikrografie. Kapsové mikrokarty A6. Část 1: Kapsová mikrokarta s pěti kapsami pro 16 mm mikrofilm

125 Kč

ČSN ISO 9923 (013840) - květen 1997

Mikrografie - Mikrofiše A6 - Uspořádání mikrozáznamů

350 Kč

ČSN 01 3844 (013844) - červenec 1986

Reprografie. Mikrofilmy

230 Kč

ČSN ISO 6199 (013845) - leden 1996

Mikrografie. Snímkování dokumentů na 16 mm a 35 mm halogenidostříbrný mikrografický film. Pracovní postupy

340 Kč

ČSN ISO 9378 (013845) - květen 1997

Fotografie - Vesikulární mikrografické filmy - Stanovení citlivosti a expozičního rozsahu podle ISO

230 Kč

ČSN 01 3850 (013850) - srpen 1987

Reprografie. Ukládání mikrografických médií

190 Kč

ČSN 01 3861 (013861) - červenec 1980

Reprografie. Obálky na mikrofiše

65 Kč

ČSN 01 3870 (013870) - březen 1990

Reprografie. Mikrofiše průmyslových katalogů

125 Kč

ČSN 01 3872 (013872) - prosinec 1988

Reprografie. Mikrofilmy technické dokumentace

190 Kč

ČSN 01 3873 (013873) - listopad 1989

Reprografie. Mikroštítky technické dokumentace

125 Kč

ČSN 01 3874 (013874) - září 1988

Reprografie. Titulek mikrofiší knih a periodických publikací

125 Kč

ČSN 01 3875 (013875) - únor 1989

Reprografie. Mikrofilmy novin

125 Kč

ČSN 01 3876 (013876) - srpen 1990

Reprografie. Mikrofiše periodik

125 Kč

ČSN 01 3877 (013877) - září 1989

Reprografie. Mikrofiše výzkumných zpráv

125 Kč

ČSN 01 3878 (013878) - listopad 1989

Reprografie. Mikrografická média v řízení a správě

230 Kč

ČSN 01 3879 (013879) - září 1989

Reprografie. Mikrofiše normativních dokumentů

125 Kč

ČSN ISO 10198 (013881) - květen 1997

Mikrografie - Průběžná kamera pro 16 mm mikrografický film - Mechanické a optické vlastnosti

190 Kč

ČSN ISO 10197 (013890) - květen 1997

Mikrografie - Čtecí zvětšovací přístroje pro mikrografická média - Charakteristiky

125 Kč

ČSN ISO 6198 (013891) - květen 1997

Mikrografie - Čtecí přístroje pro mikrografická média - Charakteristiky

230 Kč

ČSN ISO 7565 (013892) - prosinec 1997

Mikrografie - Čtecí přístroje pro mikrografická média - Měření charakteristik

230 Kč