ČSN ISO 6196-3 (013800)

Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu

ČSN ISO 6196-3 Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 6196-3:1997. Mezinárodní norma ISO 6196-3:1997 má status české technické normy. (ČSN) ISO 6196 se skládá z 8 částí nesoucích společný název Mikrografie - Slovník. Část 1: Obecné termíny , Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování, Část 3: Zpracování filmů, Část 4: Nosiče informací a jejich části, Část 5: Kvalita, zobrazení, čitelnost, kontrola, Část 6: Přístroje, Část 7: Mikrografie ve zpracování dat a Část 8: Aplikace. Tato třetí část (ČSN) ISO 6196 má usnadnit mezinárodní styk v mikrografii. Ve dvou jazycích předkládá termíny a definice vybraných jevů užívaných v mikrografii a vyjadřuje vztahy mezi pojmy. K ulehčení jejich překladu do jiných jazyků slouží definice formulované tak, aby se v co největší míře vyhnuly zvláštnostem daného jazyka. Tato třetí část normy obsahuje české a anglické názvosloví a české i anglické definice cca 24 hesel. Norma je doplněna národní přílohou NA a NB, obsahující abecední rejstříky českých a německých termínů. ČSN ISO 6196-3 (01 3800) byla vydána v prosinci 1998.

Označení ČSN ISO 6196-3 (013800)
Katalogové číslo 54253
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963542539
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 6196-1 (013800)
Mikrografie. Slovník. Část 1: Obecné termíny

ČSN ISO 6196-2 (013800)
Mikrografie. Slovník. Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování

ČSN ISO 6196-5 (013800)
Mikrografie. Slovník. Část 5: Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola

ČSN ISO 6196-6 (013800)
Mikrografie. Slovník. Část 6: Přístroje

ČSN ISO 6196-7 (013800)
Mikrografie. Slovník. Část 7: Mikrografie ve zpracování dat