Třída 0118 - Aditivní výroba

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN ISO/ASTM 52941 (011801) - červen 2021

Aditivní výroba - Výkon a spolehlivost systému - Akceptační testy pro laserové fúzní stroje s kovovým práškem pro kovové materiály pro letecký průmysl

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN ISO/ASTM/TS 52930 (011801) - červen 2022

Aditivní výroba - Zásady kvalifikace - Instalace, provoz a výkon (IQ/OQ/PQ) zařízení PBF-LB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52909 (011802) - duben 2023

Aditivní výroba - Vlastnosti hotového dílu - Orientační a lokalizační závislost mechanických vlastností pro tavení kovového prášku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17295 (011810) - červenec 2023

Aditivní výroba - Základní principy - Umístění dílů, souřadnice a orientace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17296-2 (011810) - březen 2017

Aditivní výroba - Základní principy - Část 2: Přehled kategorií procesu a surovin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17296-3 (011810) - březen 2017

Aditivní výroba - Základní principy - Část 3: Hlavní charakteristiky a odpovídající metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52920 (011810) - leden 2024

Aditivní výroba - Kvalifikační zásady - Požadavky na průmyslové procesy aditivní výroby a výrobní místa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52950 (011810) - srpen 2021

Aditivní výroba - Základní principy - Přehled zpracování dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52931 (011812) - srpen 2023

Aditivní výroba kovů - Životní prostředí, zdraví a bezpečnost - Obecné zásady pro použití kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52936-1 (011812) - srpen 2023

Aditivní výroba polymerů - Zásady kvalifikace - Část 1: Obecné zásady a příprava zkušebních těles pro PBF-LB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52942 (011815) - březen 2021

Aditivní výroba - Kvalifikační principy - Kvalifikace operátorů strojů a zařízení pro laserovou fúzi kovového prášku metodou práškového lože používaných v leteckém a kosmickém průmyslu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52903-1 (011816) - září 2021

Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 1: Suroviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52903-2 (011816) - květen 2021

Aditivní výroba - Aditivní výroba plastových materiálů na bázi vytlačování - Část 2: Procesní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52924 (011818) - únor 2024

Aditivní výroba polymerů - Kvalifikační zásady - Klasifikace vlastností součástí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52900 (011822) - červen 2022 aktuální vydání

Aditivní výroba - Obecné zásady - Základy a slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52925 (011822) - listopad 2022

Aditivní výroba polymerů - Výchozí materiály - Kvalifikace materiálů pro laserové tavení dílů v práškovém loži

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52915 (011825) - říjen 2020 aktuální vydání

Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrobu (AMF) Verze 1.2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52901 (011827) - duben 2019

Aditivní výroba - Základní principy - Požadavky na nakupované součásti z aditivní výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52902 (011828) - duben 2020

Aditivní výroba - Zkušební artefakty - Hodnocení geometrické způsobilosti aditivních výrobních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. březnu 2024 (přejít na náhradu).

550 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52902 (011828) - únor 2024 nové vydání

Aditivní výroba - Zkušební artefakty - Hodnocení geometrické způsobilosti aditivních výrobních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52907 (011829) - červenec 2020

Aditivní výroba - Vstupní materiály - Metody charakterizace kovových prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 52911-2 (011830) - duben 2020

Aditivní výroba - Konstrukce - Část 2: Laserová fúze polymerů s práškovým ložem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52910 (011830) - duben 2020

Aditivní výroba - Návrh - Požadavky, směrnice a doporučení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52911-1 (011830) - červenec 2020

Aditivní výroba - Konstrukce - Část 1: Fúze kovů na bázi práškového podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52911-3 (011830) - září 2023

Aditivní výroba - Konstrukce - Část 3: PBF-EB kovových materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52904 (011831) - prosinec 2020

Aditivní výroba - Vlastnosti a výkon procesu - Postup pro splnění požadavků kritických aplikací při použití procesu kovové fúze na bázi práškového lože

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo