Třída 0118 - Aditivní výroba

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN ISO 17296-2 (011810) - březen 2017

Aditivní výroba - Základní principy - Část 2: Přehled kategorií procesu a surovin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17296-3 (011810) - březen 2017

Aditivní výroba - Základní principy - Část 3: Hlavní charakteristiky a odpovídající metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17296-4 (011810) - březen 2017

Aditivní výroba - Základní principy - Část 4: Přehled zpracování dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52921 (011820) - duben 2017

Terminologie pro normalizaci aditivní výroby - Souřadnicový systém a metodologie zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52900 (011822) - srpen 2017

Aditivní výroba - Obecné zásady - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52915 (011825) - říjen 2020 nové vydání

Specifikace formátu souboru pro aditivní vyrobu (AMF) Verze 1.2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52901 (011827) - duben 2019

Aditivní výroba - Základní principy - Požadavky na nakupované součásti z aditivní výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52902 (011828) - duben 2020

Aditivní výroba - Zkušební artefakty - Hodnocení geometrické způsobilosti aditivních výrobních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52907 (011829) - červenec 2020

Aditivní výroba - Vstupní materiály - Metody charakterizace kovových prášků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 52911-2 (011830) - duben 2020

Aditivní výroba - Konstrukce - Část 2: Laserová fúze polymerů s práškovým ložem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52910 (011830) - duben 2020

Aditivní výroba - Návrh - Požadavky, směrnice a doporučení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52911-1 (011830) - červenec 2020

Aditivní výroba - Konstrukce - Část 1: Fúze kovů na bázi práškového podkladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč