Třída 0123 - Ochrana společnosti a obyvatel

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN ISO 22300 (012301) - únor 2023 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Slovník

590 Kč

ČSN EN 17173 (012302) - březen 2021

Evropský slovník CBRNE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 22301 (012306) - květen 2020 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky

350 Kč

ČSN EN ISO 22361 (012307) - duben 2023

Bezpečnost a odolnost - Krizový management - Směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16850 (012308) - únor 2020 aktuální vydání

Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních

350 Kč

ČSN EN ISO 22311 (012312) - srpen 2015

Ochrana společnosti - Video dohled - Interoperabilita při exportu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22313 (012316) - září 2020 aktuální vydání

Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Pokyny pro používání ISO 22301

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 22315 (012319) - červen 2020 aktuální vydání

Ochrana společnosti - Hromadná evakuace - Pokyny pro plánování

340 Kč

ČSN EN ISO 22397 (012340) - duben 2019

Ochrana společnosti - Pokyny pro ustanovení partnerských dohod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč
foo