Třída 0152 - Oblast zkušebnictví, akreditace, certifikace

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

TNI POKYN ISO 35 (015241) - únor 2019

Referenční materiály - Návod pro charakterizaci a posouzení homogenity a stability

990 Kč

TNI POKYN ISO 31 (015242) - duben 2017

Referenční materiály - Obsah certifikátů, označení a doprovodných informací

230 Kč

TNI POKYN ISO 30 (015243) - září 2016

Referenční materiály - Vybrané termíny a definice

230 Kč

TNI POKYN ISO 33 (015244) - září 2016

Referenční materiály - Správná praxe při jejich používání

550 Kč

ČSN EN ISO 17034 (015245) - prosinec 2017 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů

440 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 (015245) - únor 2018

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 6: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kontinuity činností organizace

230 Kč

TNI POKYN ISO 80 (015246) - říjen 2015

Příručka pro vlastní přípravu materiálů pro řízení kvality (QCM)

590 Kč

TNI ISO/IEC TR 17028 (015247) - srpen 2018

Posuzování shody - Směrnice a příklady certifikačních schémat v oblasti služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) - duben 2018 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256) - březen 2013

Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (015257) - leden 2016

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.16t, Oprava 2 3.17t, Oprava 3 7.18t

650 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-2 (015257) - říjen 2017

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

405 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-3 (015257) - prosinec 2017

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.19t

295 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 (015257) - prosinec 2018

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17011 (015258) - duben 2018 aktuální vydání

Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17024 (015258) - květen 2013 aktuální vydání

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 (015259) - březen 2011 aktuální vydání

Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (015259) - březen 2005

Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace

125 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17020 (015260) - listopad 2012 aktuální vydání

Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17029 (015261) - červenec 2020

Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17030 (015262) - březen 2022

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17040 (015263) - srpen 2005

Posuzování shody - Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů

340 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17043 (015264) - prosinec 2023 nové vydání

Posuzování shody - Obecné požadavky na kompetenci poskytovatelů zkoušení způsobilosti

590 Kč

TNI ISO/IEC TR 17026 (015265) - prosinec 2019

Posuzování shody - Příklad certifikačního schématu pro hmotné produkty

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17067 (015268) - leden 2014

Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu a směrnice pro certifikační schémata

340 Kč

ČSN ISO/IEC 17007 (015269) - prosinec 2012

Posuzování shody - Návod pro navrhování normativních dokumentů vhodných k použití pro posuzování shody

340 Kč
foo