1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (015257)

Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky

ČSN EN ISO/IEC 17021-1 Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 650 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Část 1 normy ISO/IEC 17021 specifikuje požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu. Stanoví obecné požadavky pro orgány provádějící audit a certifikaci v oblasti kvality, environmentu a dalších oblastech systémů managementu. Tyto orgány jsou certifikační orgány. Účelem dodržování těchto požadavků je zajištění, aby certifikační orgány realizovaly certifikaci systému managementu kompetentním, konzistentním a nestranným způsobem a tím podporovaly uznávání těchto orgánů a akceptování jejich certifikace na národní a mezinárodní úrovni. Část ISO/IEC 17021-1 slouží jako základ pro uznávání certifikace systému managementu v mezinárodního obchodu.

Označení ČSN EN ISO/IEC 17021-1 (015257)
Katalogové číslo 99128
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 2016
Datum účinnosti 1. 2. 2016
Jazyk čeština
Počet stran 80 stran formátu A4
EAN kód 8590963991283
Změny a opravy Oprava 1 3.16t, Oprava 2 3.17t, Oprava 3 7.18t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO/IEC 17021 (015257) z prosince 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 9001 (010321)
Systémy managementu kvality - Požadavky

ČSN EN ISO 9000 (010300)
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO/IEC 17021-2 (015257)
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu

ČSN EN ISO/IEC 17021-3 (015257)
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu - Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 (015257)
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci