ČSN EN ISO/IEC 17029 (015261)

Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány

ČSN EN ISO/IEC 17029 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument obsahuje obecné zásady a požadavky na kompetence, konzistentní činnost a nestrannost orgánů provádějících validaci/ověřování jako činnosti posuzování shody.
Orgány fungující podle tohoto dokumentu mohou provádět validaci/ověřování jako činnosti první, druhé, nebo třetí strany. Orgány mohou působit pouze jako validační, pouze ověřovací, nebo mohou poskytovat obě dvě činnosti.
Tento dokument je použitelný pro validační/ověřovací orgány v jakémkoli sektoru a poskytuje potvrzení, že výroky jsou buďto věrohodné s ohledem na zamýšlené budoucí použití (validace) nebo pravdivě uvedeny (ověření). Výsledky jiných činností posuzování shody (např. zkoušení, inspekce a certifikace) se nepovažují za předmět validace/ověřování podle tohoto dokumentu. Neexistují ani situace, kdy jsou validační/ověřovací činnosti prováděny jako kroky v rámci jiného procesu posuzování shody.
Tento dokument je použitelný pro jakýkoli sektor ve spojení se sektorově specifickými programy, které obsahují požadavky na procesy a postupy validace/ověřování.
Tento dokument je použitelný jako základ pro proces akreditace realizovaný akreditačními orgány, vzájemné posuzování v rámci skupin pro vzájemné posuzování nebo jiné formy uznávání validačních/ověřovacích orgánů mezinárodními nebo regionálními organizacemi, vládami, regulačními orgány, vlastníky programů, průmyslovými subjekty, společnostmi, klienty nebo spotřebiteli.
POZNÁMKA - Tento dokument obsahuje obecné požadavky a je neutrální s ohledem na momentálně fungující programy validace/ověřování. Požadavky příslušných programů doplňují požadavky tohoto dokumentu.

Označení ČSN EN ISO/IEC 17029 (015261)
Katalogové číslo 510605
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2020
Datum účinnosti 1. 8. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135106059
Dostupnost skladem (tisk na počkání)