Třída 0180 - Značení bezpečnostní, informační, orientační

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN ISO 28564-1 (018000) - leden 2012

Veřejné informační navigační systémy - Část 1: Zásady návrhu a základní požadavky na orientační plány, mapy a schémata

340 Kč

ČSN ISO 28564-2 (018000) - červenec 2017

Veřejné informační navigační systémy - Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek

350 Kč

ČSN 01 8003 (018003) - srpen 2017 aktuální vydání

Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

340 Kč

ČSN ISO 9186-1 (018004) - leden 2015 aktuální vydání

Grafické značky - Zkušební metody - Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti

340 Kč

ČSN ISO 9186-2 (018004) - červenec 2009

Grafické značky - Zkušební metody - Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání

230 Kč

ČSN ISO 3864-1 (018011) - prosinec 2012 aktuální vydání

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

340 Kč

ČSN ISO 3864-3 (018011) - prosinec 2012

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

350 Kč

ČSN ISO 3864-4 (018011) - prosinec 2012

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

340 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011) - červenec 2014

Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů

230 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - prosinec 2012

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A3 7.14t, A2 7.14t, A1 7.14t, A4 4.15t, A5 5.15t, A6 5.17t, A7 11.17t

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

2 755 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - říjen 2020 nové vydání

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

1 950 Kč

ČSN ISO 17724 (018012) - říjen 2004

Grafické značky - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t

360 Kč

ČSN 01 8013 (018013) - červenec 1964

Požární tabulky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.66, Z2 10.95t

372 Kč

ČSN 01 8014 (018014) - březen 1974

Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny

65 Kč

ČSN EN ISO 361 (018015) - květen 2016

Základní značka pro ionizující záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 17398 (018016) - prosinec 2005

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

340 Kč

ČSN ISO 23601 (018017) - květen 2011

Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány

230 Kč

ČSN ISO 22727 (018020) - říjen 2008

Grafické značky - Tvorba a navrhování veřejných informačních značek - Požadavky

350 Kč

ČSN ISO 7001 (018021) - leden 2009 aktuální vydání

Grafické značky - Veřejné informační značky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 1.15t

1 010 Kč

ČSN ISO 20712-1 (018023) - srpen 2009

Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech

570 Kč

ČSN ISO 20712-2 (018023) - září 2008

Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek - Barva, tvar, význam a provedení

230 Kč

ČSN ISO 20712-3 (018023) - leden 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní značky pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 3: Směrnice pro používání

350 Kč

ČSN 01 8025 (018025) - leden 2014 aktuální vydání

Turistické značení

350 Kč

ČSN 01 8027 ed. 2 (018027) - srpen 2009 aktuální vydání

Značení a zabezpečení v zimním středisku

340 Kč