Třída 0180 - Značení bezpečnostní, informační, orientační

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN ISO 28564-1 (018000) - leden 2012

Veřejné informační navigační systémy - Část 1: Zásady návrhu a základní požadavky na orientační plány, mapy a schémata

340 Kč

ČSN ISO 28564-2 (018000) - červenec 2017

Veřejné informační navigační systémy - Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek

350 Kč

ČSN 01 8003 (018003) - srpen 2017 aktuální vydání

Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

405 Kč

ČSN ISO 9186-1 (018004) - leden 2015 aktuální vydání

Grafické značky - Zkušební metody - Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti

340 Kč

ČSN ISO 9186-2 (018004) - červenec 2009

Grafické značky - Zkušební metody - Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání

230 Kč

ČSN ISO 3864-1 (018011) - prosinec 2012 aktuální vydání

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení

340 Kč

ČSN ISO 3864-3 (018011) - prosinec 2012

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

350 Kč

ČSN ISO 3864-4 (018011) - prosinec 2012

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů bezpečnostních značek

340 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 74 (018011) - červenec 2014

Grafické značky - Pokyny pro uvažování potřeb spotřebitelů

230 Kč

ČSN EN ISO 7010 (018012) - leden 2021 aktuální vydání

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.21t, A2 10.22t, A3 10.22t, A5 9.23t, A6 9.23t, A4 9.23t

3 230 Kč

ČSN ISO 17724 (018012) - říjen 2004

Grafické značky - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t

360 Kč

ČSN P ISO/TS 20559 (018012) - listopad 2021

Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Pokyny pro vytváření a používání systému bezpečnostního značení

340 Kč

ČSN 01 8014 (018014) - březen 1974

Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny

65 Kč

ČSN EN ISO 361 (018015) - květen 2016

Základní značka pro ionizující záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 17398 (018016) - prosinec 2005

Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení - Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

340 Kč

ČSN ISO 23601 (018017) - červen 2021 aktuální vydání

Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány

230 Kč

ČSN ISO 22727 (018020) - říjen 2008

Grafické značky - Tvorba a navrhování veřejných informačních značek - Požadavky

350 Kč

ČSN ISO 20712-2 (018023) - září 2008

Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 2: Specifikace plážových bezpečnostních vlajek - Barva, tvar, význam a provedení

230 Kč

ČSN 01 8025 (018025) - leden 2014 aktuální vydání

Turistické značení

350 Kč

ČSN 01 8027 ed. 2 (018027) - srpen 2009 aktuální vydání

Značení a zabezpečení v zimním středisku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.22t

372 Kč
foo