Třída 0131 - Technické výkresy

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN ISO 10209 (013101) - srpen 2023 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

990 Kč

ČSN 01 3102 (013102) - březen 1985

Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů

125 Kč

ČSN EN ISO 13567-1 (013104) - duben 2022 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady

190 Kč

ČSN EN ISO 13567-2 (013104) - duben 2022 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci

230 Kč

ČSN EN ISO 6428 (013105) - červenec 2000

Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování

125 Kč

ČSN EN ISO 6433 (013108) - leden 2019 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Odkazy částí

190 Kč

ČSN EN ISO 5457 (013110) - únor 2000

Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.10t

315 Kč

ČSN 01 3111 (013111) - červenec 1985

Technické výkresy. Skládání výkresů

190 Kč

ČSN ISO 5455 (013112) - březen 1994

Technické výkresy. Měřítka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

97 Kč

ČSN EN ISO 7200 (013113) - září 2004

Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

255 Kč

ČSN EN ISO 128-1 (013114) - květen 2021 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a základní požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 128-100 (013114) - květen 2021 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Rejstřík

230 Kč

ČSN EN ISO 128-2 (013114) - duben 2023 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - srpen 2023 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, průřezy a řezy

570 Kč

ČSN ISO 128-15 (013114) - únor 2019

Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 15: Zhotovování výkresů stavby lodí

340 Kč

ČSN EN ISO 3098-1 (013115) - prosinec 2018 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení

230 Kč

ČSN EN ISO 3098-2 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-3 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 3: Řecká abeceda

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-4 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-5 (013115) - únor 1999

Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD

590 Kč

ČSN EN ISO 3098-6 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice

190 Kč

ČSN ISO 16016 (013116) - leden 2019 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-1 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled

190 Kč

ČSN EN ISO 5456-2 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-3 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-4 (013123) - listopad 2002

Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání

440 Kč

ČSN ISO 7573 (013125) - leden 2019

Technická dokumentace produktu - Seznamy částí

190 Kč

ČSN EN ISO 129-1 (013130) - duben 2019

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.20t, A1 9.21t

780 Kč

ČSN ISO 129-4 (013130) - březen 2022

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 4: Kótování na výkresech pro stavbu plavidel

190 Kč

ČSN ISO 129-5 (013130) - duben 2019

Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí

350 Kč

ČSN ISO 15786 (013133) - duben 2021

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr

350 Kč

ČSN EN ISO 3040 (013135) - duben 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužely

350 Kč

ČSN EN ISO 10579 (013136) - duben 2015 aktuální vydání

Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části

190 Kč

ČSN EN ISO 7083 (013138) - leden 2022 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry

770 Kč

ČSN EN ISO 1660 (013139) - prosinec 2020 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu

570 Kč

ČSN EN ISO 5261 (013142) - srpen 2000

Technické výkresy - Zjednodušené označování tyčí a profilů

190 Kč

ČSN ISO 15787 (013146) - květen 2022 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Tepelné zpracování součástí ze železných kovů - Zobrazování a označování

440 Kč

ČSN EN ISO 15785 (013151) - únor 2003

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů

230 Kč

ČSN EN ISO 5845-1 (013152) - červenec 2000

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavení - Část 1: Základní ustanovení

190 Kč

ČSN ISO 5845-2 (013152) - duben 2021

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku

190 Kč

ČSN ISO 10135 (013154) - listopad 2008

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

582 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155) - květen 2020 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.21t

790 Kč

ČSN ISO 16792 (013160) - květen 2023

Technická dokumentace produktu - Postupy zpracování digitálních dat definujících produkt

770 Kč

ČSN 01 3180 (013180) - srpen 1982

Technické výkresy. Kreslení diagramů

190 Kč

ČSN EN ISO 11442 (013196) - listopad 2006

Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

420 Kč
foo