Třída 0131 - Technické výkresy

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN ISO 10209 (013101) - březen 2015 aktuální vydání

Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci

990 Kč

ČSN 01 3102 (013102) - březen 1985

Technické výkresy. Druhy konstrukčních dokumentů

125 Kč

ČSN EN ISO 13567-1 (013104) - březen 2019 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 13567-2 (013104) - květen 2018 aktuální vydání

Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6428 (013105) - červenec 2000

Technické výkresy - Požadavky pro mikrografické zpracování

125 Kč

ČSN EN ISO 6433 (013108) - leden 2019 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Odkazy částí

190 Kč

ČSN EN ISO 5457 (013110) - únor 2000

Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.10t

315 Kč

ČSN 01 3111 (013111) - červenec 1985

Technické výkresy. Skládání výkresů

190 Kč

ČSN ISO 5455 (013112) - březen 1994

Technické výkresy. Měřítka

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.96t

97 Kč

ČSN EN ISO 7200 (013113) - září 2004

Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

255 Kč

ČSN EN ISO 128-1 (013114) - prosinec 2020

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Úvod a základní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 128-100 (013114) - prosinec 2020

Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 128-2 (013114) - únor 2021

Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN ISO 128-3 (013114) - leden 2021

Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Část 3: Pohledy, řezy a průřezy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN ISO 128-15 (013114) - únor 2019

Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 15: Zhotovování výkresů stavby lodí

340 Kč

ČSN ISO 128-22 (013114) - listopad 2001

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 22: Základní pravidla kreslení a použití odkazových čar

190 Kč

ČSN ISO 128-23 (013114) - červen 2004 aktuální vydání

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví

230 Kč

ČSN ISO 128-24 (013114) - prosinec 2018

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t

250 Kč

ČSN ISO 128-25 (013114) - prosinec 2001

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 25: Čáry na výkresech pro stavbu lodí

230 Kč

ČSN ISO 128-30 (013114) - březen 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 30: Základní pravidla kreslení pohledů

230 Kč

ČSN ISO 128-33 (013114) - prosinec 2018

Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech

230 Kč

ČSN ISO 128-34 (013114) - leden 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 34: Zobrazování na strojnických výkresech

230 Kč

ČSN ISO 128-40 (013114) - září 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 40: Základní pravidla kreslení řezů a průřezů

190 Kč

ČSN ISO 128-43 (013114) - prosinec 2018

Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech

125 Kč

ČSN ISO 128-44 (013114) - únor 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 44: Kreslení řezů na strojnických výkresech

190 Kč

ČSN ISO 128-50 (013114) - únor 2002

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 50: Základní pravidla zobrazení ploch v řezech a průřezech

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-1 (013115) - prosinec 2018 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení

230 Kč

ČSN EN ISO 3098-2 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-3 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 3: Řecká abeceda

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-4 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy

190 Kč

ČSN EN ISO 3098-5 (013115) - únor 1999

Technická dokumentace - Písmo - Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD

590 Kč

ČSN EN ISO 3098-6 (013115) - únor 2001

Technická dokumentace - Písmo - Část 6: Cyrilice

190 Kč

ČSN ISO 16016 (013116) - leden 2019 aktuální vydání

Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-1 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 1: Přehled

190 Kč

ČSN EN ISO 5456-2 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 2: Pravoúhlé promítání

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-3 (013123) - červenec 2000

Technické výkresy - Metody promítání - Část 3: Axonometrické promítání

230 Kč

ČSN EN ISO 5456-4 (013123) - listopad 2002

Technické výkresy - Metody promítání - Část 4: Středové promítání

440 Kč

ČSN ISO 7573 (013125) - leden 2019

Technická dokumentace produktu - Seznamy částí

190 Kč

ČSN EN ISO 129-1 (013130) - duben 2019

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

655 Kč

ČSN ISO 129-5 (013130) - duben 2019

Technická dokumentace produktu - Kótování a tolerování - Část 5: Kótování kovových konstrukcí

350 Kč

ČSN ISO 15786 (013133) - duben 2021

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení a kótování děr

350 Kč

ČSN EN ISO 3040 (013135) - listopad 2016 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10579 (013136) - duben 2015 aktuální vydání

Rozměrové specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Poddajné části

190 Kč

ČSN EN ISO 7083 (013138) - prosinec 1996

Technické výkresy. Značky pro geometrické tolerování. Tvary a rozměry

190 Kč

ČSN EN ISO 1660 (013139) - prosinec 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu

570 Kč

ČSN EN ISO 5261 (013142) - srpen 2000

Technické výkresy - Zjednodušené označování tyčí a profilů

190 Kč

ČSN ISO 15787 (013146) - leden 2003

Technická dokumentace - Tepelné zpracování součástí z železných kovů - Označování na výkresech

350 Kč

ČSN EN ISO 15785 (013151) - únor 2003

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování a označování lepených, sdrápkových a slisovaných spojů

230 Kč

ČSN EN ISO 5845-1 (013152) - červenec 2000

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavení - Část 1: Základní ustanovení

190 Kč

ČSN ISO 5845-2 (013152) - duben 2021

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazení spojení na výkresech sestavy - Část 2: Nýty pro leteckou techniku

190 Kč

ČSN ISO 10135 (013154) - listopad 2008

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.10t

582 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155) - květen 2020 aktuální vydání

Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje

770 Kč

ČSN 01 3180 (013180) - srpen 1982

Technické výkresy. Kreslení diagramů

190 Kč

ČSN EN ISO 11442 (013196) - listopad 2006

Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

420 Kč