Třída 0141 - Nejistoty měření

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - srpen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 1: Rozhodovací pravidla pro ověření shody nebo neshody se specifikacemi

340 Kč

ČSN EN ISO 14253-2 (014100) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku

570 Kč

ČSN EN ISO 14253-3 (014100) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření

230 Kč

ČSN EN ISO 14253-5 (014100) - srpen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při ověřovacím zkoušení indikačních měřidel

340 Kč

ČSN EN ISO 15530-3 (014101) - červen 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných obrobků nebo etalonů

340 Kč

ČSN 01 4102 (014102) - září 2005

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Systematické chyby a příspěvky k nejistotě měření u měření délky v důsledku teplotních vlivů

550 Kč

ČSN EN ISO 17450-1 (014103) - červenec 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model pro geometrickou specifikaci a ověření

550 Kč

ČSN EN ISO 17450-2 (014103) - červenec 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory, nejistoty a neurčitosti

340 Kč

ČSN EN ISO 17450-3 (014103) - leden 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 3: Tolerované prvky

340 Kč

ČSN EN ISO 17450-4 (014103) - leden 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek

230 Kč

ČSN EN ISO 14638 (014104) - prosinec 2021 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticový model

340 Kč

ČSN EN ISO 14978 (014105) - srpen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy a požadavky na měřicí vybavení pro GPS

440 Kč

ČSN EN ISO 9493 (014106) - červenec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí zařízení: Číselníkové úchylkoměry (vahadlového typu) - Návrhové a metrologické charakteristiky

230 Kč

TNI 01 4109-1 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)

350 Kč

TNI 01 4109-3 (014109) - červen 2011

Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

1 270 Kč

TNI 01 4109-3.1 (014109) - červen 2011

Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)

945 Kč

TNI 01 4109-3.2 (014109) - leden 2024

Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) - Doplněk 2: Rozšíření na libovolný počet výstupních veličin

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

TNI POKYN ISO/IEC 98-4 (014109) - leden 2020

Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

590 Kč

ČSN EN ISO 1 (014110) - leden 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Standardní referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 18391 (014111) - červen 2023 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 14405-1 (014115) - únor 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry

550 Kč

ČSN EN ISO 14405-2 (014115) - únor 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární a úhlové rozměry

340 Kč

ČSN EN ISO 14405-3 (014115) - únor 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry

340 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - březen 2020 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

1 270 Kč

ČSN EN ISO 4351 (014121) - červen 2024

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Asociace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14406 (014122) - srpen 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Extrakt

230 Kč

ČSN EN ISO 2692 (014123) - listopad 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR)

570 Kč

ČSN EN ISO 25378 (014124) - květen 2022 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice

570 Kč

ČSN EN ISO 1119 (014132) - červenec 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů

190 Kč

ČSN EN ISO 2538-1 (014133) - červen 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 1: Řady úhlů a sklonů

190 Kč

ČSN EN ISO 2538-2 (014133) - červen 2015

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 2: Kótování a tolerování

230 Kč

ČSN EN ISO 12780-1 (014140) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12780-2 (014140) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 12781-1 (014146) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12781-2 (014146) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 12181-1 (014151) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12181-2 (014151) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 12180-1 (014156) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti

230 Kč

ČSN EN ISO 12180-2 (014156) - prosinec 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace

230 Kč
foo