Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 0141 - Nejistoty měření

Zobrazit obsah třídy 1

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
96277 ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - listopad 2014 aktuální vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi
230 Kč vč. DPH
89696 ČSN EN ISO 14253-2 (014100) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku
570 Kč vč. DPH
89679 ČSN EN ISO 14253-3 (014100) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření
230 Kč vč. DPH
98978 ČSN EN ISO 14253-5 (014100) - březen 2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při zkoušení indikačních měřidel
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
90756 ČSN EN ISO 15530-3 (014101) - červen 2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných obrobků nebo etalonů
340 Kč vč. DPH
72937 ČSN 01 4102 (014102) - září 2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Systematické chyby a příspěvky k nejistotě měření u měření délky v důsledku teplotních vlivů
550 Kč vč. DPH
90999 ČSN EN ISO 17450-1 (014103) - červenec 2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 1: Model geometrické specifikace a jeho ověřování
550 Kč vč. DPH
97625 ČSN EN ISO 17450-2 (014103) - červenec 2015 aktuální vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty
340 Kč vč. DPH
500848 ČSN EN ISO 17450-3 (014103) - listopad 2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 3: Tolerování prvků
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
97912 ČSN EN ISO 14638 (014104) - říjen 2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Maticový model
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
77868 ČSN EN ISO 14978 (014105) - únor 2007
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Všeobecné pojmy a požadavky na měřicí vybavení pro GPS
550 Kč vč. DPH
88487 ČSN EN ISO 9493 (014106) - červenec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí zařízení: Číselníkové úchylkoměry (vahadlového typu) - Návrhové a metrologické charakteristiky
230 Kč vč. DPH
73964 ČSN P ENV 13005 (014109) - listopad 2005
Pokyn pro vyjádření nejistoty měření
1 450 Kč vč. DPH
87625 TNI 01 4109-1 (014109) - červen 2011
Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1)
350 Kč vč. DPH
87624 TNI 01 4109-3 (014109) - červen 2011
Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)
1 000 Kč vč. DPH
87622 TNI 01 4109-3.1 (014109) - červen 2011
Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1)
945 Kč vč. DPH
87623 TNI 01 4109-4 (014109) - červen 2011
Nejistota měření - Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody
570 Kč vč. DPH
501618 ČSN EN ISO 1 (014110) - duben 2017 aktuální vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Referenční teplota pro specifikace geometrických a rozměrových vlastností
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
501842 ČSN EN ISO 18391 (014111) - květen 2017
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Populační specifikace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
501352 ČSN EN ISO 14405-1 (014115) - březen 2017 aktuální vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
90912 ČSN EN ISO 14405-2 (014115) - červenec 2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární rozměry
340 Kč vč. DPH
502203 ČSN EN ISO 14405-3 (014115) - červenec 2017
Geometrická specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 3: Úhlové rozměry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502524 ČSN EN ISO 1101 (014120) - srpen 2017 aktuální vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
59783 ČSN EN ISO 14660-1 (014121) - říjen 2000
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 1: Všeobecné termíny a definice
190 Kč vč. DPH
59784 ČSN EN ISO 14660-2 (014121) - říjen 2000
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 2: Zjištěná střední čára válce a kužele, zjištěná střední plocha, místní rozměr zjištěného prvku
230 Kč vč. DPH
88648 ČSN EN ISO 14406 (014122) - srpen 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Extrakt
230 Kč vč. DPH
97445 ČSN EN ISO 2692 (014123) - srpen 2015 aktuální vydání
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
89973 ČSN EN ISO 25378 (014124) - únor 2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice
550 Kč vč. DPH
90911 ČSN EN ISO 1119 (014132) - červenec 2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů
190 Kč vč. DPH
97622 ČSN EN ISO 2538-1 (014133) - červen 2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 1: Řady úhlů a sklonů
190 Kč vč. DPH
97623 ČSN EN ISO 2538-2 (014133) - červen 2015
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Klíny - Část 2: Kótování a tolerování
230 Kč vč. DPH
89675 ČSN EN ISO 12780-1 (014140) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti
230 Kč vč. DPH
89676 ČSN EN ISO 12780-2 (014140) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH
89677 ČSN EN ISO 12781-1 (014146) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti
230 Kč vč. DPH
89678 ČSN EN ISO 12781-2 (014146) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH
89673 ČSN EN ISO 12181-1 (014151) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti
230 Kč vč. DPH
89674 ČSN EN ISO 12181-2 (014151) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH
89671 ČSN EN ISO 12180-1 (014156) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti
230 Kč vč. DPH
89672 ČSN EN ISO 12180-2 (014156) - prosinec 2011
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH