ČSN EN ISO 14253-1 (014100) Aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 1: Rozhodovací pravidla pro ověření shody nebo neshody se specifikacemi

ČSN EN ISO 14253-1 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 1: Rozhodovací pravidla pro ověření shody nebo neshody se specifikacemi
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN EN ISO 14253-1 stanovuje pravidla pro ověření shody nebo neshody s danou tolerancí pro charakteristiku součásti (nebo populace součástí) nebo s danou největší dovolenou chybou pro metrologickou charakteristiku měřicího vybavení, včetně případů, kdy naměřená hodnota leží blízko specifikovaných mezí, s přihlédnutím k nejistotě měření. Tento dokument se vztahuje na specifikace definované v obecných normách GPS (viz ISO 14638), včetně specifikací součástí a populačních specifikací (obvykle uváděné jako specifikovaná horní mez nebo specifikovaná dolní mez nebo obojí). Tento dokument platí pouze pro charakteristiky a největší dovolené chyby vyjádřené jako hodnoty veličin.

Označení ČSN EN ISO 14253-1 (014100)
Katalogové číslo 517748
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2023
Datum účinnosti 1. 9. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135177486
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14253-1 (014100) z června 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14253-2 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku

ČSN EN ISO 14253-3 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření

ČSN EN ISO 14253-5 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při ověřovacím zkoušení indikačních měřidel

foo