ČSN EN ISO 14253-5 (014100) Aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při ověřovacím zkoušení indikačních měřidel

ČSN EN ISO 14253-5 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při ověřovacím zkoušení indikačních měřidel
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma ČSN EN ISO 14253-5 specifikuje pojmy pro vyhodnocení nejistot hodnot zkoušky odvozených ze zkušebního protokolu dohodnutého účastníky zkoušky a vztahující se k indikaci měřidla, získaných při ověřovacím zkoušení indikačních měřidel GPS. Jestliže zkouška indikačního měřidla obsahuje několik hodnot zkoušky, některé se vztahují k indikaci měřidla a některé k jiným metrologickým charakteristikám, zabývá se tato část ISO 14253 pouze nejistotou indikace měřidla. Tato část ISO 14253 neposkytuje pokyny k zajištění přiměřenosti zkušebního protokolu, avšak popisuje, jak vyhodnotit následnou nejistotu hodnoty zkoušky, jakmile je stanoven zkušební protokol.

Označení ČSN EN ISO 14253-5 (014100)
Katalogové číslo 517747
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2023
Datum účinnosti 1. 9. 2023
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135177479
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 14253-5 (014100) z března 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14253-1 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 1: Rozhodovací pravidla pro ověření shody nebo neshody se specifikacemi

ČSN EN ISO 14253-2 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku

ČSN EN ISO 14253-3 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření

foo