ČSN EN ISO 14253-2 (014100)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku

ČSN EN ISO 14253-2 Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 14253 dává návod na implementaci koncepce "Pokynu k odhadu nejistoty měření" (zkráceně GUM), který lze uplatnit v průmyslu pro kalibraci (měření) norem a měřicího vybavení v této oblasti GPS a měření charakteristik GPS obrobků. Cílem je dosáhnout plné informovanosti o tom, jak dosáhnout prohlášení nejistoty a poskytnutí základu pro mezinárodní porovnání výsledků měření a jejich nejistot (vztah mezi nakupujícím a dodavatelem).
Tato část ISO 14253 je všeobecnou normou GPS (viz ISO/TR 14638:1995). Tato všeobecná norma GPS svým obsahem ovlivňuje všechny články 4, 5 a 6 řetězu norem.
Tato část ISO 14253 byla vypracována k podpoře ISO 14253-1. Tato část ISO 14253 zavádí zjednodušený, iterativní proces koncepce a cestu vyhodnocení a stanovení nejistoty (norma nejistoty a rozšíření nejistoty) měření a doporučení formátu normativního dokumentu a informace zprávy nejistoty měření jak uvádí Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM). V mnoha případech, pouze velmi omezené zdroje jsou nezbytné pro odhad nejistoty měření tohoto zjednodušeného, iterovaného procesu, ale proces může vést k mírnému nadhodnocení nejistoty
měření. Pokud je třeba přesnější odhad nejistoty měření, musí být použito propracovanějšího procesu GUM.
Tento zjednodušený, iterativní proces metod GUM je určen pro měření GPS, ale může být použit i na jiné oblasti průmyslové (aplikované) metrologie.
Nejistota měření a koncepce nakládání s nejistotou měření jsou důležité pro všechny technické funkce uvnitř společnosti. Tato část ISO 14253 je relevantní k několika technickým funkcím, zahrnujících management, konstrukci a vývoj, výrobu, kvalitu a metrologii.
Tato část ISO 14253 je zvláštním významem ve vztahu k ISO 9000 systému prokazování kvality, např. je to požadavek, že jsou vhodné metody monitorování a měření procesu systému managementu kvality. Měření nejistoty je opatření v procesu vhodnosti.
Tato část ISO 14253, nejistota výsledku procesu kalibrace a procesu měření zpracovává stejným způsobem:
- kalibrace je považována jako "měření metrologických charakteristik měřicího vybavení nebo etalonu";
- měření je považováno jako "měření geometrických charakteristik obrobku".
Proto v mnoha případech bez rozdílu je vytvořen v textu mezi měřením a kalibrací. Termín "měření" je používán jako synonymum pro oboje.

Označení ČSN EN ISO 14253-2 (014100)
Katalogové číslo 89696
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 12. 2011
Datum účinnosti 1. 1. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963896960
Tato norma nahradila ČSN P ISO/TS 14253-2 (014100) z září 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 14253-1 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 1: Rozhodovací pravidla pro ověření shody nebo neshody se specifikacemi

ČSN EN ISO 14253-3 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření

ČSN EN ISO 14253-5 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola součástí a měřicího vybavení měřením - Část 5: Nejistota při ověřovacím zkoušení indikačních měřidel

foo