Třída 0106 - Oblast spolehlivosti v technice

Zobrazit obsah třídy 1 - Obecná třída

ČSN EN 61703 ed. 2 (010607) - květen 2017 aktuální vydání

Matematické výrazy pro ukazatele bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 01 0611 (010611) - leden 1983

Spolehlivost v technice. Pravidla pro stanovení bodových a intervalových odhadů ukazatelů spolehlivosti. Parametrické metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 5.90t

622 Kč

ČSN EN 62308 (010630) - srpen 2007

Bezporuchovost zařízení - Metody posuzování bezporuchovosti

550 Kč

ČSN EN 62506 (010631) - březen 2014

Metody zrychlených zkoušek výrobků

590 Kč

ČSN EN 61124 ed. 2 (010644) - březen 2013 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch

945 Kč

ČSN EN IEC 61123 (010644) - červenec 2020

Zkoušky bezporuchovosti - Plány ověřovacích zkoušek pro podíl úspěšných pokusů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN IEC 605-2 (010644) - únor 1996

Zkoušení bezporuchovosti zařízení. Část 2: Návrh zkoušení cyklů

340 Kč

ČSN IEC 60605-4 (010644) - srpen 2002

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 4: Statistické postupy pro exponenciální rozdělení - Bodové odhady, konfidenční intervaly, předpovědní intervaly a toleranční intervaly

350 Kč

ČSN IEC 60605-6 (010644) - srpen 2009 aktuální vydání

Zkoušení bezporuchovosti zařízení - Část 6: Testy platnosti a odhad konstantní intenzity poruch a konstantního parametru proudu poruch

350 Kč

ČSN EN 61014 (010645) - červenec 2004

Programy růstu bezporuchovosti

440 Kč

ČSN IEC 1070 (010646) - srpen 1994

Postupy ověřovacích zkoušek pro součinitele ustálené pohotovosti

340 Kč

ČSN EN 61164 (010647) - leden 2005

Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů

440 Kč

ČSN EN 62429 (010647) - prosinec 2008

Růst bezporuchovosti - Zkoušení namáháním pro zjišťování časných poruch v jedinečných složitých systémech

350 Kč

ČSN EN 61163-1 (010648) - únor 2008

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 1: Opravitelné montážní sestavy vyráběné v dávkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61163-2 (010648) - říjen 2020

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Součástky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 61709 ed. 3 (010649) - listopad 2017

Elektrické součástky - Bezporuchovost - Referenční podmínky pro intenzity poruch a modely namáhání pro přepočty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61710 (010650) - březen 2014

Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů

550 Kč

ČSN 01 0651 (010651) - červenec 1981

Spolehlivost v technice. Přejímací plány jedním výběrem založené na exponenciálním rozdělení doby bezporuchového provozu

350 Kč

ČSN 01 0652 (010652) - listopad 1980

Spolehlivost v technice. Přejímací plány srovnáváním jedním výběrem založené na Weibullově rozdělení doby bezporuchového provozu

340 Kč

ČSN EN 61649 (010653) - červenec 2009

Weibullova analýza

570 Kč

ČSN IEC 61650 (010654) - prosinec 1998

Techniky analýzy dat o bezporuchovosti - Postupy pro porovnání dvou konstantních intenzit poruch a dvou konstantních parametrů proudu poruch (událostí )

230 Kč

ČSN EN 13306 (010660) - říjen 2018 aktuální vydání

Údržba - Terminologie údržby

550 Kč

ČSN EN 60706-2 (010661) - únor 2007

Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

440 Kč

ČSN EN 60706-3 (010661) - duben 2007

Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat

350 Kč

ČSN EN 60706-5 (010661) - říjen 2009 aktuální vydání

Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení

550 Kč

ČSN EN 13460 (010662) - listopad 2009 aktuální vydání

Údržba - Dokumentace pro údržbu

340 Kč

ČSN EN 13269 (010663) - listopad 2016 aktuální vydání

Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15341 +A1 (010664) - prosinec 2022 nové vydání

Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby

440 Kč

ČSN EN 16646 (010665) - květen 2015

Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku

350 Kč

ČSN EN 17485 (010665) - prosinec 2021

Údržba - Údržba v rámci managementu fyzického majetku - Rámec pro zvýšení hodnoty fyzického majetku v průběhu jeho celého životního cyklu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 15628 (010666) - únor 2015

Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby

340 Kč

ČSN EN 17007 (010667) - duben 2018

Proces údržby a související indikátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 15331 (010670) - únor 2012

Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (010675) - červenec 2019 aktuální vydání

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA)

590 Kč

ČSN EN 61025 (010676) - listopad 2007

Analýza stromu poruchových stavů (FTA)

440 Kč

ČSN EN 62502 (010676) - červenec 2011

Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA)

440 Kč

ČSN EN 62740 (010676) - srpen 2017 aktuální vydání

Analýza kořenových příčin (RCA)

570 Kč

ČSN EN 61078 ed. 2 (010677) - červen 2017 aktuální vydání

Blokové diagramy bezporuchovosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 62551 (010677) - srpen 2013

Techniky analýzy spolehlivosti - Techniky Petriho sítí

550 Kč

ČSN EN 61160 (010678) - červen 2006

Přezkoumání návrhu

350 Kč

ČSN EN 61907 (010680) - říjen 2010

Inženýrství spolehlivosti komunikačních sítí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62673 (010680) - duben 2014

Metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62508 (010681) - červen 2011

Návod pro lidská hlediska spolehlivosti

440 Kč

ČSN EN 62741 (010682) - srpen 2017 aktuální vydání

Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti

440 Kč

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690) - srpen 2015 aktuální vydání

Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

440 Kč

ČSN EN 60300-3-11 (010690) - červen 2010

Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

440 Kč

ČSN EN 60300-3-12 (010690) - listopad 2011

Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

550 Kč

ČSN EN 60300-3-14 (010690) - březen 2005

Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

440 Kč

ČSN EN 60300-3-15 (010690) - červenec 2010

Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

550 Kč

ČSN EN 60300-3-16 (010690) - srpen 2009

Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

340 Kč

ČSN EN 60300-3-2 (010690) - září 2005

Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu

440 Kč

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690) - listopad 2017 aktuální vydání

Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

440 Kč

ČSN EN 60300-3-4 (010690) - září 2008

Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 15. dubnu 2025 (přejít na náhradu).

622 Kč

ČSN EN IEC 60300-3-4 ed. 2 (010690) - říjen 2022

Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 62853 (010690) - březen 2019

Spolehlivost otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62960 (010690) - prosinec 2020

Přezkoumávání spolehlivosti během životního cyklu

550 Kč

ČSN IEC 60300-3-1 (010690) - září 2003

Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

582 Kč

ČSN IEC 60300-3-10 (010690) - listopad 2001

Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost

350 Kč

ČSN IEC 60300-3-5 (010690) - červen 2002

Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů

570 Kč

ČSN EN 61165 (010691) - duben 2007

Použití Markovových technik

350 Kč

ČSN EN 62628 (010692) - květen 2013

Návod pro softwarová hlediska spolehlivosti

550 Kč

ČSN EN 61882 (010693) - prosinec 2016

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití

550 Kč

ČSN EN 62198 (010694) - září 2014

Management rizik v projektech - Směrnice pro použití

440 Kč

ČSN EN 62309 (010695) - červenec 2005

Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky

230 Kč

ČSN EN 62347 (010696) - listopad 2007

Návod pro specifikace spolehlivosti systémů

350 Kč

ČSN EN IEC 62402 ed. 2 (010697) - březen 2020

Management zastarávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62550 (010698) - říjen 2017

Zásobování náhradními díly

550 Kč
foo