ČSN EN 61164 (010647)

Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů

ČSN EN 61164 Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V normě ČSN EN 61164:2004 je popsán mocninový model růstu bezporuchovosti a návazný model pro projektování a je v ní uveden návod jak tyto modely krok za krokem používat. Tato norma představuje metodický nástroj umožňující realizaci programů popsaných v ČSN EN 61014:2004 (01 0645) Programy růstu bezporuchovosti a poskytuje postupy pro získání odhadů všech základních veličin popsaných v této normě. Modely jsou založeny na datech o poruchách, která byla generována v programu zlepšování bezporuchovosti a týkají se odhadování parametrů, konfidenčních intervalů pro bezporuchovost produktu, testů dobré shody pro ověření oprávněnosti použití modelu a dalších nástrojů pro objektivní sledování růstu bezporuchovosti, ať kladného nebo záporného. Norma EN 61164:2004 je v podstatě druhým vydáním normy IEC 1164:1995, která byla rovněž převzata překladem jako ČSN IEC 1164:1996. Oproti prvnímu vydání je norma EN 61164:2004 zcela přepracována a obohacena:
- o dva statistické modely pro plánování růstu bezporuchovosti a sledování v etapě návrhu produktu,
- o statistické metody, které doplňují program růstu bezporuchovosti v etapě návrhu podle IEC 61014:2003,
- o diskrétní model růstu bezporuchovosti pro etapu zkoušení,
- o model založený na pevném počtu poruchových stavů a určený pro etapu zkoušení,
- o vysvětlení značek používaných u různých modelů,
- o reálné příklady ze života pro většinu statistických modelů obsažených v normě a o grafické metody,
- o nejnovější bibliografické citace z dané problematiky.

Označení ČSN EN 61164 (010647)
Katalogové číslo 71941
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2005
Datum účinnosti 1. 2. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963719412
Tato norma nahradila ČSN IEC 1164 (010647) z září 1996
Dostupnost skladem (tisk na počkání)