ČSN EN 62198 (010694)

Management rizik v projektech - Směrnice pro použití

ČSN EN 62198 Management rizik v projektech - Směrnice pro použití
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě se poskytují principy a generické směrnice pro řízení rizika a nejistoty v projektech. Především je popsán systematický přístup k řízení rizika v projektech založený na ISO 31000 Management rizik - Principy a směrnice.
Je poskytován návod pro řízení rizika v projektech, rámec a organizační požadavky pro implementaci managementu rizika a pro proces provádění efektivního managementu rizika.
Tato norma není určena pro účely certifikace.
Každý projekt obsahuje nejistotu a riziko. Rizika projektu se mohou týkat cílů samotného projektu nebo cílů majetku, produktů nebo služeb, které vytvářejí projekt. V této normě se poskytují směrnice používané systematicky a důsledně k řízení rizik v projektu.
Management rizik obsahuje koordinované činnosti, jejichž cílem je směrovat a řídit organizaci s ohledem na riziko. V normě ISO 31000 Management Rizik - Principy a směrnice jsou popsány principy pro efektivní management rizika, je v ní uveden rámec, který poskytuje základy a organizační uspořádání pro navrhování, implementování, monitorování, přezkoumávání a neustálé zlepšování managementu rizika v celé organizaci a proces pro řízení rizika, který může být aplikován na všechny typy rizika v kterékoli organizaci. V této normě je ukázáno, jak jsou tyto obecné principy a směrnice používány k řízení nejistoty v projektech.
Tato norma je platná pro jednotlivce i organizace, které se zabývají kteroukoli etapou nebo všemi etapami životního cyklu projektů. Může být použita i pro dílčí projekty a soubory vzájemně souvisejících projektů a programů.
Použití této normy je třeba přizpůsobit každému specifickému projektu. Vnucovat odborným pracovníkům z oboru managementu rizik nějaký certifikační systém se tudíž považuje za nevhodné.
Návod poskytovaný v této normě není určen k tomu, aby potlačoval stávající normy specifické pro určitá průmyslová odvětví, i když může být v takovýchto případech nápomocný.

Označení ČSN EN 62198 (010694)
Katalogové číslo 95697
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2014
Datum účinnosti 1. 10. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963956978
Tato norma nahradila ČSN IEC 62198 (010694) z srpna 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 10006 (010333)
Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech

foo