ČSN EN 61649 (010653)

Weibullova analýza

ČSN EN 61649 Weibullova analýza
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Weibullovo rozdělení se používá k modelování dat bez ohledu na to, zda je intenzita poruch stoupající, klesající či konstantní. Weibullovo rozdělení je pružné a přizpůsobivé pro data v širokém rozsahu. U všech objektů je třeba zaznamenávat dobu do poruchy, cykly do poruchy, přepravní vzdálenost, mechanické namáhání nebo obdobné spojité parametry. Rozdělení doby života může být modelováno dokonce i tehdy, jestliže všechny objekty neměly poruchu. V normě jsou popsány numerické a grafické metody pro zakreslení dat do grafu, pro provedení testu dobré shody, k odhadu parametrů dvou nebo tříparametrického Weibullova rozdělení a pro zakreslení konfidenčních mezí do grafu. Je v ní uveden návod, jak interpretovat grafickou závislost v podobě rizika vzniku poruchy jako funkce času, způsobů poruch a možného základního souboru slabých objektů a doby do první poruchy nebo minimální trvanlivosti (dlouhodobé odolnosti) objektů.

Označení ČSN EN 61649 (010653)
Katalogové číslo 83630
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963836300
Tato norma nahradila ČSN IEC 61649 (010653) z dubna 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)